Til hovedinnhold

Änglamark økologisk - Spørsmål og svar

Hva er økologisk?

Er alle Änglamark produkter økologiske?

Alle Änglamark matvarer er økologiske. I Norge er det kun matvarer som kan merkes som økologiske. Änglamark husholdnings- og pleieprodukter er miljø- og allergivennlige, de fleste er Svanemerket. 

Alle produkter i Änglamark-familien er sertifisert av en anerkjent merkeordning. Når du kjøper Coop Änglamark, får du produkter av høy kvalitet og kan være trygg på at de er produsert uten skadelige stoffer og kjemikalier.

Les mer om allergi og miljø

Hva vil det si at maten er økologisk?

Økologisk mat kjennetegnes av minimal bruk av tilsetningsstoffer, god dyrevelferd og ingen bruk av kjemiske plantevernmidler. Økologiske produkter skal være uten farge- og aromastoffer, og det er strenge regler og restriksjoner for bruken av konserveringsmidler.

Begrepet økologisk er beskyttet, og alle som produserer økologiske matvarer må forholde seg til det offentlige regelverket som finnes på området (økologiforskriften).

Organisasjonen Debio kontrollerer og godkjenner økologiske produksjoner i Norge. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk.

Alle matvarer i Änglamark-serien er økologiske og Ø-merket, godkjent av Debio.

Kilde: Matportalen, informasjon om mat og helse fra offentlige myndigheter og Oikos.

Les mer om økologi her: http://www.oikos.no/mat/hva-er-okologisk-mat

Er det tilsetningsstoffer i økologisk mat?

Bearbeidet økologisk mat kan inneholde tilsetningsstoffer. Antallet tilsettingsstoffer som er tillatt i økologiske produkter utgjør imidlertid bare ca. 10 prosent av antall tilsetningsstoffer som er tillatt i vanlige produkter, opplyser Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi). Ingen av disse er kunstige farge- eller aromastoffer. Det betyr at hvis du er allergisk for enkelte tilsetningsstoffer, er sannsynligheten stor for at du slipper unna stoff du ikke tåler om du spiser økologiske produkter. Kilde: Nibio.

Er økologisk mat sunnere enn konvensjonell mat?

Med dagens kunnskap er det ikke mulig å konkludere med at økologisk mat er sunnere. Flere forskningsrapporter peker imidlertid på at det er forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle matvarer. En stor internasjonal studie fra februar 2016 påviser at økologisk mat inneholder mer av sunne fettsyrer, mineraler og antioksidanter. Studien ble ledet av Universitetet i Newcastle i Storbritannia, og omfatter 25 forskere fra flere land, inkludert Norge.

Først og fremst vil bytte til økologisk mat øke omega-3-inntaket, påpeker forskerne i studien. Eksempelvis gir en halvliter økologisk helmelk 16 prosent av det anbefalte daglige inntaket av langkjedede omega-3-fettsyrer, mens konvensjonell melk bare gir 11 prosent.

Coop mener det er viktig at det gjennomføres med forskning på området. Vi anser økologiske varer som et miljømessig, helsemessig og dyreetisk bedre alternativ enn konvensjonelle varer. Änglamark er Norges største økologiske serie.

http://matmerk.no/no/okologisk/helse-og-livsstil/forskere-har-fastslaatt-at-oekologisk-er-sunnere

Mer informasjon om studien fra universitetet i Newcastle finner du her: http://www.ncl.ac.uk/press/news/2016/02/organicandnon-organicmilkandmeat/

Hva betyr det at varen er Ø-merket?

Økologiske varer i Norge er Ø-merket. Det betyr at de er produsert i henhold til regelverk for økologisk landbruk og produksjon. Det er kontrollinstansen Debio som utfører kontroll og sertifisering på oppdrag fra Mattilsynet, både for produksjon, videreforedling og salg av slike produkter. Kontroller av godkjente gårder og produsenter utføres jevnlig. Kun produkter fra produsenter som er godkjent av Debio, kan Ø-merkes og markedsføres som økologiske i Norge.

Står det andre merker for økologisk produksjon sammen med Ø-merket, for eksempel det svenske KRAV-merket, betyr det at produktet er godkjent i henhold til regelverk i andre land. I hovedsak kontrolleres økologiske produkter i andre land etter samme prinsipper som i Norge, men fordi dyrkingsforholdene er forskjellige, kan detaljer i reglene variere noe.

Alle matvarer i Änglamark-serien er økologiske og har Ø-merket. I Norge er det kun matvarer som Ø-merkes.

Hvorfor er en del økologiske matvarer dyrere enn konvensjonelle varer? Økologisk landbruk og produksjon krever som hovedregel mer arbeid og gir noe mindre avling enn ved konvensjonelt landbruk, blant annet fordi det ikke brukes lettløselig kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Dyrene har som regel bedre plass og kan ha lavere produksjonspress. Samtidig er kostnadene i omsetnings- og salgsledd noe høyere, fordi det er mindre mengder varer som håndteres.

Hva innebærer økologisk blåskjell-produksjon?

Blåskjellproduksjon er naturnært og verken konvensjonelle eller økologiske skjell mates eller tilsettes kjemikalier når de dyrkes. Derfor er det ikke så stor forskjell på vanlige blåskjell og økologiske, ikke heller prismessig. Forskjellen er at øko-blåskjellene er dokumentert å ha en naturlig produksjon, fri for kjemisk påvirkning. Blåskjellanlegget vurderes av økologi-sertifiseringsorganet, Debio. De stiller krav til forholdene ved anlegget, blant annet hygiene og vedlikehold. Debio krever også at det føres journal under hele produksjonsprosessen, slik at alle blåskjell kan spores tilbake, fra gyting til innhøsting. Økologiske blåskjellanlegg kan ikke ligge i områder der det kan være mulighet for kjemisk forurensning fra eksempelvis utslipp

Det er Scanfjord AS som produserer Änglamark økologiske blåskjell. Se hvordan anlegget drives og les mer om produksjonen her

Har Änglamark egne produkter for barn?

Ja. Babyer og småbarn har sart hud og følsomme mager, og foreldre ønsker i økende grad å skåne de yngste mot parfyme, fargestoffer og potensielt allergifremmende stoffer. Änglamark-serien møter etterspørselen med stadig flere produkter for barn og baby, som er henholdsvis svanemerket (hygieneprodukter) og debio-merket (matvarer). I serien finnes bleier, hygieneprodukter og økologiske fruktsmoothies i flere smaker.

Hvor kommer Änglamark-serien fra?

Änglamark er Coops egen serie for økologiske, miljø- og allergivennlige varer.

Coop har en lang tradisjonen for å ha økologiske, miljøvennlige eller allergisikre produkter i sitt sortiment, og Coop både i Danmark, Sverige og Norge hadde lenge ulike serier med slike ”ansvarlige” og miljøvennlige produkter.

I 2005 bestemte Coop i Danmark, Sverige og Norge seg for å legge alle de ulike produktseriene inn under et felles merke: Änglamark (navnet er selvfølgelig inspirert av Evert Taubes berømte vise Änglamark). Det skulle gjøre det enkelt for kundene å finne de sunneste og mest miljøvennlige produktene – ganske enkelt ved å kikke etter Ä-en.

De første produktene kom på markedet i begynnelsen av 2006. I dag kan du finne over 100 Änglamark-produkter i butikken, og nye kommer stadig til. Du finner alt fra økologisk frukt, grønnsaker ost og melk, til miljø- og allergivennlig vaskepulver, såpe, servietter og stearinlys. Änglamark er blitt en stor suksess. Alle Änglamark-produktene er merket med henholdsvis Debio for økologisk produksjon (matvarer) og Svanen (hygiene og pleieprodukter) for miljø- og allergivennlig produksjon, samt andre relevante merkeordninger for produkter som grillkull og plantejord.

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn