Til hovedinnhold

Bærekraft

For fremtiden

Coop Gjesdal har stort fokus på bærekraft i alle sine beslutninger og jobber på lag med Coop i Norge med å nå Coops bærekraftsmål.

Coop Gjesdal har i sin strategiplan frem mot 2025 styrket området bærekraft gjennom å definere dette som et av våre viktigste fokusområder. Coop Gjesdal skal bidra til at målene i strategien til «Et bærekraftig Coop» nås gjennom et godt samarbeid og aktivt arbeide med egne tiltak.

Les mer om Coops arbeid med bærekraft