Til hovedinnhold

Coop Solidaritetsfond

Coop Solidaritetsfond er et fond for hjelp til selvhjelp i utviklingsland, og har som formål å samle inn og forvalte økonomiske midler som skal brukes til tiltak i utviklingsområder. Solidaritetsfondet har historie tilbake til 70-tallet, som Forbrukersamvirkets verktøy for en mer rettferdig fordeling og utvikling i verden. Tiltakene som støttes, skal fremme sosial og økonomisk utvikling i respektive land.

Coop Solidaritetsfond kan ikke og skal ikke drive eget bistandsarbeid, men baserer seg på at arbeidet gjennomføres av solide og trygge bistandsorganisasjoner.

Fondet har siden 2006 samarbeidet med Norsk Folkehjelp om ulike prosjekter i bl.a. Kambodsja, Mosambik og Bolivia.

 

Takk for at du er med på Pantelotteriet

Når du som Coop-kunde velger å benytte deg av pantelotteriet på panteautomatene i våre butikker, går en andel av pengene til Coop Solidaritetsfond. Pantelotteriløsningen innebærer at butikkene mottar en godtgjørelse som skal dekke utgifter i forbindelse med panteautomtløsningen. I Coop har vi bestemt at deler av denne provisjonen skal finansiere Coop Solidaritetsfond.

Coop Solidaritetsfond støtter solidaritestarbeid i utviklingsland. Pengene som kommer inn håndteres av Coop Solidaritetsfond, og det er styret i fondet som ansvarlig for å velge hvilke prosjekter som skal støttes, samt oppfølging og rapportering fra disse. Styret har per tid valgt å videreføre et mangeårig samarbeid med Norsk Folkehjelp.

 

Coop Solidaritetsfond støtter gjennom Norsk Folkehjelp disse prosjektene: 

Bosnia-Hercegovina

Fra 2010 har Coop også støttet Norsk Folkehjelps mineryddingsarbeid. Hver time hele døgnet dør eller lemlestes noen av landminer. Ved å støtte mineryddingen og kampen mot miner, kan problemet løses en gang for alle. En viktig del av dette arbeidet skjer ved minehundsenteret i Sarajevo, hvor Norsk Folkehjelp trener opp hunder som brukes i mineryddingsarbeid i en rekke land. Lær mer om prosjektet her.


Den årlige støtten på kr 1.000.000 fra Coop Solidaritetsfond vil i perioden 2024-2025 gå til å: 

  • Avle og utdanne høyt kvalifiserte minesøkshunder av rasen Malinois, utforme, kvalitetssikre og administrere opplæringen av hundeførere og teamledere.  
  • Teknisk støtte, råd og ledelse av Norsk Folkehjelps globale minehundsenter (GTC) for å støtte organisasjonens mineryddingsaktiviteter.  
  • Fremme fred og konfliktløsning i post-konfliktsituasjoner, gjennom å utdanne og tilby hunder som settes inn i letingen etter menneskelige levninger/massegraver (Human Remain Detection Dogs – HRD). 


Bolivia

Det har vært politisk uro i Bolivia i mange år. Norsk Folkehjelps overordnede mål er å samarbeide med bonde- og urfolksorganisasjoner som mobiliserer for demokratisering og rettferdig fordeling av ressurser. Norsk Folkehjelps hovedsamarbeidspartnere i Bolivia er den nasjonale urfolksbondebevegelsen og bondekvinnebevegelsen, og de regionale avdelingene til disse i Cochabamba og Santa Cruz. Samarbeidet er knyttet til organisasjonsutvikling, med særlig vekt på lederutvikling og politisk skolering. Les mer om prosjektet her.

Den årlige støtten på kr 1.000.000 fra Coop Solidaritetsfond vil i perioden 2024-2025 gå til å:

Mål Cochabamba:  

  • 1 500 småbønder (per år), hovedsakelig kvinner fra 15 lokallag, vil få opplæring i produksjon og markedsføring
  • Fem lokale organisasjoner, som allerede er i gang med produksjon, vil få støtte til innkjøp av produksjonsutstyr 
  • Nye grupper som ønsker å etablere seg vil få teknisk og juridisk rådgivning om hvordan de kan sikre legal status som produksjonsenheter


Mål Santa Cruz
 

  • I Santa Cruz vil støtten fra Coop bidra til at organiserte småbønder, hovedsakelig kvinner, får legale skjøter til jord gjennom konfliktløsning og gjennom konfliktløsning og fordeling av offentlig jord 
  • 60 lokallag vil få teknisk og juridisk støtte til å sikre landrettigheter for rundt 900 familier. 

Ukraina:

I perioden 2022-2024 har Coop Solidaritetsfond støttet Norsk Folkehjelps prosjekt «CPP - Conflict Preparedness and Protection» med 2,3 millioner kroner. CPP er en svært viktig del av minerydding og en del av Norsk Folkehjelps beskyttelsesprogram for å beskytte sivile mot eksplosive våpen. Pengene bidrar til å sikre CPPs aktiviteter gjennom lokal partner i Ukraina.

Syria:

Etter jordskjelvkatastrofen i i Syria i februar 2023, bevilget Coop Solidaritetsfond økonomisk støtte på kr 800.000 til de som ble rammet. Støtten ble gitt via Norsk Folkehjelps partnere Bahar og Masrrat som Norsk Folkehjelp har hatt samarbeid med i 12 år.  Disse partnere kjenner lokalsamfunnene godt og sørget for at nødhjelp og livreddende innsats som varme måltider, telt og kontanthjelp raskt kom på plass. 

 

Coop Solidaritetsfond støtter gjennom Norges Vel dette prosjektet:

Tanzania

Norges Vel arbeider for en mer bærekraftig og klimasmart risproduksjon i Tanzania. Norges Vel har til nå jobbet med 3000 risprodusenter som over tid har doblet sin risproduksjon og til sammen leverer ris til et årlig forbruk til 300.000 mennesker i landet. Flere av bøndene har ved hjelp fra Norges Vel startet to bondeeide bedrifter for å knytte bøndene til markeder og tilby ulike tjenester til andre bønder for å hjelpe dem å tjene mer til livets opphold. Organisering og etablering av småbønder i bondeeide organisasjoner som tar en sterk posisjon i verdikjeden er nøkkelen til å sikre bedre matsikkerhet, skape anstendige arbeidsplasser, samt bærekraftig utvikling. Coop Solidaritetsfond støtter prosjektet med kr 1.000.000 per år. Støtten bidrar til opplæring i klimasmart risproduksjon gjennom:

  • Opplæring til 300 bønder (40 % kvinner) i klimasmart risproduksjon. Opplæringen tar i bruk demonstrasjonsfelter for å kunne gi praktisk opplæring og illustrere bruk og effekter av bruk av kvalitetsfrø, presis bruk av gjødsel, god vannhåndtering og ugrasbekjempelse. 
  • Gi opplæring til 500 bønder i hvordan å redusere matsvinn under innhøsting og lagring av ris 

▆▆▆▆▆▆▆▆▆

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
▆▆▆▆▆▆▆▆▆

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn