Til hovedinnhold

Søknadsskjema

Søk om midler

Coop er, gjennom samvirkelagenes mange lokale sponsorat, en av Norges største sponsorer og bidragsytere til lag og foreninger.

Coop er, gjennom samvirkelagenes mange lokale sponsorat, en av Norges største sponsorer og bidragsytere til lag og foreninger. Gjennom sponsorvirksomheten skal Coop bidra til samfunnsansvar og samfunnsengasjement, støtte gode formål og skape engasjement og stolthet internt i egen organisasjon. Våre sponsorater skal være relevante for Coops virksomhet og det er viktig for Coop at støtten kommer våre 1,6 millioner medlemmer til gode.

Ønsker du å søke om sponsormidler til ditt lag eller organisasjon etc, vennligst les igjennom teksten under og benytt skjemaet lenger ned på siden. Husk å begrunn hvorfor Coop skal bidra med sponsorstøtte og hva Coop får igjen for sponsorstøtten.

Kriterier for at ditt forslag kan vurderes:

Det kan søkes om sponsorstøtte innenfor områdene sport (herunder prioriteres ski, sykkel, fotball og løp), mat og omtanke. For at søknaden skal bli behandlet, må den sendes inn minimum to måneder før ønsket inngåelse.

Coop har ikke anledning til å sponse:

  • Søknader som sendes via andre kanaler
  • Religiøse organisasjoner
  • Politiske organisasjoner
  • Bygninger/infrastruktur/drift/vedlikehold
  • Kontant betaling
  • Enkeltpersoner
  • Enkeltstående reiser/turer
  • Aktiviteter som kan utgjøre en fare for personer eller miljø, inkludert kamp- og risikosport

Behandling av søknader:

Hver dag får Coop inn mange søknader om sponsorstøtte. Coop behandler søknader fortløpende, men det må forventes noe behandlingstid.

Søknad om sponsormidler

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn