Til hovedinnhold

7 ting du må vite om økologisk mat

Flere og flere er opptatt av økologisk mat og forbruket av økologiske varer øker. Men hva innebærer det egentlig at matproduksjonen er økologisk? For kropp og natur?

 

1. HVA VIL DET SI AT ET PRODUKT ER ØKOLOGISK?

Økologisk landbruk innebærer en allsidig drift med bruk av naturlige ressurser som husdyrgjødsel, belgvekster og fôrvekster, som bidrar til at jordas fruktbarhet opprettholdes og på lang sikt forbedres. Alle som produserer og omsetter økologiske og biologiskdynamiske produkter driver etter reglene for økologisk produksjon: økologiforskriften, som gjelder for hele EU. For å kunne markedsføre produksjonen og produktene, trengs en godkjenning fra organisasjonen Debio, som kontrollerer og godkjenner økologisk matproduksjon i Norge.

– Kriteriene for økologisk landbruk og matproduksjon er at det brukes økologisk dyrefôr, og ingen kjemiske sprøytemidler. Dyrevelferd ivaretas gjennom ulike krav, for at dyra i størst mulig grad kan leve ut sin naturlige atferd. I ferdige produkt er det ingen kunstige tilsetningsstoffer, sier Helene Austvoll, Rådgiver kommunikasjon og utvikling hos DebioInfo.

 

 

2. HVA ER Ø-MERKET?

Ø-merket er det norske godkjenningsmerket for økologisk produksjon. Ø-merket sikrer at produktet følger gjeldende regelverk for økologisk produksjon, og Debio besøker alle med godkjenning minst en gang i året for kontroll. Ø-merket er et viktig verktøy for kunden for å navigere i markedet, og kunne ta gode matvalg i hverdagen.

 

 

3. INNEHOLDER ØKOLOGISK MAT TILSETNINGSSTOFFER?

Antallet tilsetningsstoffer som er tillatt i økologiske produkter utgjør ifølge Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) bare ti prosent av det som er tillatt i vanlige produkter. Ingen av disse er kunstige farge- eller aromastoffer. Det betyr at hvis du er allergisk for enkelte tilsetningsstoffer, er sannsynligheten stor for at du slipper unna stoff du ikke tåler om du spiser økologiske produkter.

 

4. BLIR ØKOLOGISKE PLANTER GJØDSLET?

I økologisk produksjon skal det ikke brukes kjemiske sprøytemidler. Først og fremst skal andre metoder for ugras- og skadedyrbekjempelse benyttes, for eksempel bruk av sykdomsresistente sorter og nyttedyr. I følge Mattilsynet er det likevel et begrenset antall midler som er tillatt å bruke i økologisk dyrking, som for eksempel svovel og enkelte biologiske plantevernmidler. I tillegg er det tillatt å bruke såkalte «basisstoff», f.eks eddik.

 

5. ER ØKOLOGISK PRODUKSJON MER KLIMAVENNLIG?

Klimagassutslipp fra jordbruk står for 8,6 prosent av norske klimagassutslipp, ifølge Miljødirektoratets Miljøstatus 2018. Jordbruket er den største kilden til utslipp av både metan og lystgass, som for det meste kommer fra drøvtyggernes fordøyelse, og litt fra lagring av husdyrgjødsel. Om økologisk jordbruk er mer klimavennlig enn konvensjonelt jordbruk finnes det ikke noe klart svar på. I følge Oikos er den største klimafordelen ved økologisk drift fraværet av kunstgjødsel som er produsert av fossile kilder. Andre argumenterer derimot med at økologisk landbruk krever større areal, og derfor ikke er bærekraftig i stor skala, altså hvis alt landbruk ble økologisk.

 

6. ER ØKOLOGISK MAT SUNNERE ENN KONVENSJONELL MAT?

Vi vet ikke nok i dag til å kunne konkludere med at økologisk mat er sunnere enn annen mat. Flere forskningsrapporter peker imidlertid på at det er forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle matvarer når det gjelder innhold av ulike næringsstoffer.

 

7. ER ÄNGLAMARK-PRODUKTENE ØKOLOGISKE?

Alle Änglamark matvarer er økologiske. I tillegg finner du en rekke allergivennlige og miljømerkede produkter i serien. Änglamark er bra for deg og for miljøet.

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn