Til hovedinnhold

Bærekraftig forbruk

Vi inspirerer til bevisst forbruk

Coop ønsker å inspirere deg som kunde til å gjøre bærekraftige valg som er bra for både deg selv og for kloden. De små hverdagstingene hver og en av oss gjør, betyr mye tilsammen.

Vi inspirerer til bevisst forbruk

Coop ønsker å inspirere deg som kunde til å gjøre bærekraftige valg som er bra for både deg selv og for kloden. De små hverdagstingene hver og en av oss gjør, betyr mye tilsammen.

Coop miljøpris

Hvert år deler Coop ut en miljøpris. Her er vi på jakt etter kundenes forslag til hvordan viktige miljøutfordringer for dagligvarebransjen kan løses. I 2017 ble miljøprisen dedikert verpehøna. Hvert år blir tre millioner høner destruert når de har lagt sine siste egg, i stedet for å bli brukt i matproduksjon. Spørsmålet Coop miljøpris søkte svar på i 2017 var hvordan vi skal få høna tilbake på middagsbordet. Les mer om Coop miljøpris.

Null matkasting

Å kaste mat er uetisk, miljøbelastende og meget ulønnsomt. Derfor har Coop etablert en null-visjon for kasting av mat. Vi gjennomfører tiltak for å redusere vår egen matkasting, men det er hjemme hos kundene at brorparten av matkastingen skjer. Coop deler derfor kunnskap om hvordan mat skal oppbevares, hvordan du kan vurderer matens kvalitet, og deler spennende oppskrifter som inspirerer til å bruke maten man har i hus før man kjøper ny. 

En restemiddag kan både være enkel og god

En restemiddag kan både være enkel og god

Les også: Coops matvettregler

Plastemballasje

Mange synes at plastemballasje på frukt og grønt er unødvendig, og vil gjerne ha mer i løsvekt. Det er imidlertid gode grunner til at mat blir pakket i plast. Varer i løsvekt vil gitt mer matsvinn, økte utslipp av klimagasser og dyrere produkter. Emballasje reduserer matsvinnet betydelig. For eksempel blir svinnet redusert med 75 prosent om druer selges i plastkurv i stedet for i løsvekt. 

Emballasjen skal også sørge for at produktene holder riktig kvalitet og er sikret mot skader og smittestoffer på veien fra produsent, gjennom transport og lager, til butikk og hjem til deg.

Plast som gjenvinnes kan brukes som råstoff i nye produkter. Dermed reduseres klimagassutslippene og energibruken sammenlignet med om produksjonen skulle skjedd med nye råvarer. Gjenvunnet plast kan for eksempel brukes til rør, plantepotter, plastsekker og klær. Forsøk har vist at plastemballasje kan gjenvinnes 10 ganger og fortsatt holde god kvalitet. 

Derfor er det ikke aktuelt for Coop å gå bort fra plastemballasje i dag, men vi leter etter alternativer. Coop er blant annet med i et felles nordisk Coop-prosjekt for å finne mer miljøvennlige emballasjeløsninger. En slik løsning er bioplast, altså plast laget av fornybar råvare. En utfordring foreløpig er at ikke all bioplast kan sorteres og gjenvinnes sammen med annen plast. Bioplast lages dessuten av stivelse fra sukker og mais, og kan dermed beslaglegge arealer som kunne vært brukt til matproduksjon.

Last ned: 7 ting du må vite om plastemballasje

Færre bæreposer i plast

Plastsøppel er et stort problem, og mye ender opp i havet. Norge er pålagt av EU å redusere bruken av plastbæreposer. Coop er aktivt med i etableringen av Handelens Miljøfond, som skal sørge for at 50 øre per plastpose skal gå til miljøtiltak, som for eksempel opprydding av plastsøppel i havet. For å nå målet om kraftig reduksjon i hvor mange bæreposer i plast vi bruker i Norge, trenger vi hjelp av kundene våre.

Les mer: Næringslivet tar selv ansvar for plastbæreposene

Økologi

Coop mener økologisk produksjon er et miljømessig, helsemessig og dyreetisk bedre alternativ enn konvensjonell produksjon. Coops strategi er å gjøre det lett for kundene å velge økologisk, ved å ha et bredt tilbud av økologiske hverdagsprodukter godt presentert i butikkene. I 2016 omsatte Coop over 700 økologiske varer, og 10 prosent av Coops nylanseringer var økologiske. 

Coop Änglamark er Norges største økologiske varemerke og 20 nye produkter i serien kom på markedet i 2016.

Änglamark: Norges største grønne produktserie med økologiske, miljø- og allergivennlige varer

Matvarene i Änglamark-serien er produsert etter økologiske produksjonsmetoder, uten kunstgjødsel og sprøytemidler. Änglamarks renholds- og hygieneprodukter inneholder ikke skadelige stoffer og allergener man vanligvis finner i slike produkter. Økologiske varer som er importert er underlagt de samme kravene som gjelder for norske, økologiske produkter.

Nyhøstede økologiske gulrøtter er rike i smak og farge

Nyhøstede økologiske gulrøtter er rike i smak og farge

Last ned: 7 ting du må vite om økologisk mat (PDF)

Vegetar

Kostholdseksperter anbefaler oss å spise mindre rødt kjøtt, og redusert kjøttforbruk er også et viktig klimatiltak. Coop Vegetardag ble lansert sommeren 2016. Coops Vegetardag inneholder ikke soya, som er det vanligste kjøtt-substituttet. Det valget har vi tatt fordi soyabønner dyrkes i mange av verdens mest sårbare økosystemer, noe som fører til avskoging og press på truede dyrearter. 

Les også: Tømmer hyllene for vegetar

Les også: Prøvesmaking av kjøttfrie fristelser

Bedre miljøegenskaper

Coop arbeider kontinuerlig med å forbedre miljøegenskapene til våre egne merkevarer. Det betyr mer bærekraftige produksjonsmetoder, redusert innhold av skadelige kjemikalier og systematisk arbeid for bedre emballasjeløsninger. Vi er også på jakt etter forbedringer som vil gjøre våre produkter mer miljøvennlige i bruk. For eksempel vaskemidler som fungerer optimalt i kald vann, eller med lav dosering. Coops merkevarer innen kosmetikk og hygiene inneholder ikke mikroplast.

Miljømerker

Miljømerkene du finner på Coops egne merkevarer er en garanti for at produktet er laget i tråd med strenge miljøkrav. Bak sertifiseringsordningene som Coop benytter, ligger omfattende internasjonalt samarbeid mellom bedrifter og organisasjoner, ambisiøse krav og åpenhet om metodene som brukes. Dette er ikke prosesser Coop kunne ha gjennomført alene. Coop bruker slike ordninger aktivt, med to mål for øyet: Vi bidrar til å forbedre varenes miljøegenskaper, og vi gir kundene informasjonen de trenger for å ta bevisste valg.

Vi selger ikke produkter fra tropisk tømmer. Det inkluderer grillkull og grillbriketter.

Les mer om: Miljømerker som du finner i Coops butikker

Fisk og sjømat

Eksterne merkeordninger dekker ikke alle våre behov. Vi har derfor vedtatt vår egen rød-liste for truede fiskearter, som vi ikke selger. Vi velger fisk og sjømat fra bærekraftige fiskerier og oppdrett, slik at du som kunde skal kunne gjøre informerte valg.

Last ned: Coops Fiskepolicy og krav til aktsomhet for ulike fiskeslag (PDF)

Tunfisk er lett å tilberede og kan brukes i mange forskjellinge retter. Det gjør den svært populær, ikke bare i Norge, men i hele verden. Derfor er tunfisk utsatt for overfiske. Fangstmetodene som brukes i fiske etter tunfisk, resulterer dessuten ofte i stor bifangst, det vil si at at andre arter, som for eksempel hai og skilpadder, også ender i garnet.

Coop stiller derfor både krav om at tunfiskbestanden ikke skal utsettes for overfiske, og at bifangsten skal være så liten som mulig. 

I løpet av 2018 skal vi etablere en nettløsning som lar kundene våre spore opprinnelsen til tunfisken de kjøper ved å taste inn sporingskoden som er å finne på tunfiskboksen. Coops tunfisk er MSC sertifisert Skipjack tunfisk. Dette er den tunfiskarten som formerer seg raskest.

Coop stiller en rekke krav til hvilke tunfisktyper, fangsmetoder og områder vi tillater.  I tillegg krever vi at våre leverandører skal være medlem av International Seafood Sustainability Foundation, som arbeider for bærekraftig fiskeforvaltning. Alle som fisker tunfisk for oss må være registrert i et fartøyregister, så tunfisken vi selger kan spores gjennom hele verdikjeden. Coop har også skrevet under på World Economic Forums ’Tuna 2020 traceability declaration’. Dette er en frivillig avtale som skal stoppe ulovlig fiske av tunfisk og sikre anstendige arbeidsforhold i tunfiskindustrien.  

Palmeolje

Coops policy for palmeolje forplikter oss til å redusere innholdet av palmeolje i alle egne merkevarer og erstatte palmeolje med mer helse- og miljøvennlige alternativer. For produkter hvor det på grunn av holdbarhet og kvalitet ikke er teknisk mulig å fjerne palmeolje, har vi satt oss som mål å kun bruke palmeolje som er sertifisert etter Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO).

Last ned: Coop - policy bærekraftige råvarer, dyrevelferd og palmeolje (PDF)

GMO

Du finner ikke varer med genmodifiserte ingredienser i Coops butikker. Coop er ikke prinsipiell motstander av genteknologi eller GMO, men legger føre-var prinsippet til grunn og ønsker mer uavhengig forskning på mulige langsiktige konsekvenser av GMO før vi tillater GMO-produkter, i tråd med plattformen i Nettverk for GMO fri mat og fôr hvor Coop er deltaker.

Etisk handel

Alt vi selger i Coops butikker skal være produsert på en bærekraftig måte, av mennesker som har rettferdige arbeidsvilkår. Coop arbeider med å bedre arbeidsforholdene og respekten for menneskerettigheter i våre leverandørkjeder. Vi legger ekstra vekt på å følge opp leverandører som driver i land eller bransjer der risikoen for dårlige forhold er stor. 

To kvinner i tradisjonell asiatisk folkedrakt som plukker og samler grønne teblader i Chiang Rai, Thailand. Foto: iStock

To kvinner i tradisjonell asiatisk folkedrakt som plukker og samler grønne teblader i Chiang Rai, Thailand. Foto: iStock

Les også: Coop er medlem av Etisk Handel Norge (EHN)

For mange risikoråvarer er våre muligheter til å påvirke arbeidsforholdene svært små. I slike tilfeller ønsker vi å bruke råvarer som kommer fra produsenter som er godkjent av en anerkjent sertifiseringsordning. Vi samarbeider med Coop i Sverige, Danmark og Finland om oppfølging av leverandører og sertifisering av risikoråvarer, som kakao, kaffe og te.

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn