Til hovedinnhold

Generelle krav for dyrevelferd

Bærekraft

De generelle kravene gjelder for alle produksjoner. Det er tidsfrister knyttet til enkelte av kravene, og Coop følger opp leverandørene for å sikre gjennomføringen.

Foto: Guro Hansen

Antibiotika i husdyrproduksjon

Rutinemessig bruk av antibiotika i dyreproduksjon, f.eks. profylaktisk eller som vekstfremmende middel, enten forskrevet av veterinær eller ikke, er forbudt. Spesielt må bruk av antibiotika som er essensielle i humanmedisin, som tredje og fjerde generasjon kefalosporiner og fluorokinoloner, unngås. Kun kortvarig bruk foreskrevet av veterinær godtas.

All bruk av antibiotika må dokumenteres, inkludert bruk i fôr og vann. En ansvarlig veterinær skal jevnlig gjennomgå og signere dokumentasjonen. Hvis antibiotika brukes til alle dyr i en flokk, f.eks. alle dyr innenfor en viss alderskategori, skal årsaken undersøkes og dokumenteres av en veterinær, og en handlingsplan skal implementeres for å håndtere problemet.

 

Genmodifisering

GMO-baserte ingredienser og tilsetningsstoffer (for eksempel soyalecitin), inkludert mikrobielle kulturer (f.eks. gjær, mugg, bakterier), aksepteres ikke i matvarer eller fôrprodukter til kjæledyr. Coop aksepterer ikke produkter fra klonede dyr.

 

Bedøvelse før avlivning

Bare metoder som sikrer bedøvelse før slakting må brukes i Coops egne merkevarer. Kjøtt fra slakterier der slakting uten bedøvelse finner sted aksepteres ikke.

 

Dyr som ikke kan føde naturlig

Produkter med ingredienser fra dyr der avl fører til fødselsvansker og økt risiko for sykdom, aksepteres ikke, f.eks. storferasen Belgisk blå.

 

Tvangsforing

Produkter fra tvangsforede dyr aksepteres ikke, f.eks. gåselever (foie gras).

 

Pels og skinn

Pels og skinn skal kun være biprodukt fra slaktedyr, dvs. dyr som ikke er oppdrettet for pelsen eller skinnets skyld. Pels og skinn fra ville dyr må være fra dyr som er jaktet/fanget/avlivet på måter godkjent i Norge. Coop aksepterer ikke pels eller skinn fra kjæledyr (eks. kanin, katt, hund, marsvin), eksotiske dyr eller truede dyrearter i henhold til CITIS’ (Convention on International Trade in Endangered Species) til enhver tid gjeldende lister.

 

Ull

Coop aksepterer ikke ull fra sau som er utsatt for mulesing. (Mulesing er kirurgisk fjerning av hudstykker rundt sauens haleparti for at huden skal bli rynkefri. Dette for at ikke urin og avføring skal lage rå lommer i valkene som fluene legger egg i. Inngrepet blir foretatt uten bedøvelse og er veldig smertefullt.)

 

Fjær og dun

Coop aksepterer ikke fjær eller dun plukket fra levende fugl, og kun fra godkjente slakterier.

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn