Til hovedinnhold

Informasjon om internasjonal skatterapportering

Informasjon om internasjonal skatterapportering

Information on international tax reporting.

Norge har signert to internasjonale avtaler om utveksling av formuesopplysninger: FATCA1 og CRS2. Medlemmer i Coop oppretter en Medlemskonto ved innmelding. Medlemsinnskuddet på kr 300 som du betaler ved innmeldingen, blir satt inn på denne kontoen. Deretter settes så din andel av Coops kjøpeutbytte inn på din Medlemskonto for hvert avsluttet driftsår. I tillegg velger mange medlemmer å sette inn egne beløp på kontoen for sparing. Enkelte samvirkelag tilbyr også sine medlemmer å spare på Høyrentekonto til gunstigere rentebetingelser. Medlemskonto og eventuell Høyrentekonto regnes i dette regelverket som finansielle konti.

På grunn av FATCA/CRS-avtalen er Coop derfor pålagt å oppgi opplysninger hvert år til Skatteetaten om medlemmer som er skattemessig bosatt utenfor Norge i ett av de landene det er inngått avtale med. Det er Skatteetaten som rapporterer opplysningene videre til myndighetene i de respektive landene. De opplysningene som Coop rapporterer til Skatteetaten, er de opplysningene som er oppgitt i vedlagte egenerklæringsskjema, samt informasjon om beløp som står på finansielle konti.

Skattemessig bosatt

Hvis du bor i Norge eller oppholder deg i Norge i mer enn 183 dager i løpet av en 12 måneders periode, eller mer enn 270 dager i løpet av en 36 måneders periode, anses du for å være skattemessig bosatt i Norge. Hvert enkelt land kan ha sine egne regler for hvordan skattemessig bosted fastsettes, men vanligvis er man skattemessig bosatt der man bor eller oppholder seg det meste av året. Er du bosatt utenfor Norge kan du skattemessig være bosatt der.

Dersom dette gjelder deg må du fylle ut vedlagte egenerklæringsskjema ved innmelding i Coop. Det samme gjelder deg som bor i Norge og som har D-nummer (D-nummer er et identifikasjonsnummer for personer uten norsk fødselsnummer). 

Coop har ikke anledning til å gi skatteråd eller fastsette hvor medlemmet er skattemessig bosatt. Slike spørsmål må rettes til en skatterådgiver eller lokalt skattekontor.

TIN nummer

Dette er et unikt nummer som er utstedt i det landet en person er skattepliktig i. Dette nummeret brukes til å identifisere individet i skattemessige rapporteringsøyemed. Oversikt og informasjon over TIN-nummer i ulike land.

Konfidensielt

All informasjon som Coop mottar i denne sammenheng, behandles konfidensielt og vil ikke bli brukt til andre formål.

1FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Dette gjelder for amerikanske statsborgere som har skattemessig tilhørighet til USA og vil bli rapportert på grunnlag av det.
2CRS (Common Reporting Standard) er et internasjonalt rammeverk, hvor det utveksles formuesopplysninger med de land som har signert avtalen om dette.

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema skal vedlegges rammeavtalen ved innmelding. Innmelding for medlemmer skattemessig bosatt utenfor Norge og medlemmer som bor i Norge med D-nummer kan ikke melde seg inn via coop.no, men må melde seg inn i en Coop-butikk. 

Dersom egenerklæringsskjemaet ikke vedlegges, kan medlemskapet dessverre ikke opprettes. 

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn
Coop Litt Ditt Logo hvit