Til hovedinnhold

Vilkår for Coopay

COOPAY

Følgende vilkår gjelder for bruk av Coops mobile handelsløsning (Coopay). Ved å ta i bruk Coopay aksepterer du vilkårene nedenfor. Det er derfor viktig at du leser vilkårene. Aksepterer du ikke vilkårene, kan du ikke bruke Coopay. I tillegg gjelder Coops personvernerklæring.

Sist oppdatert mars 2022.

1 Sammendrag

 • Du må være medlem/familiemedlem (kunde) i Coop for å bruke Coopay.
 • Du må legge inn minimum ett betalingsmiddel (som betalingskort eller konto) i Coopay. Det gjennomføres kun betaling ved bruk av betalingsmiddelet du velger.
 • Du må aktivere Coopay ved bruk av BankID.
 • Du er ansvarlig for å bruke en tilstrekkelig sikker kode eller ha aktivert biometrisk gjenkjenning på din enhet (som mobiltelefon) for tilgang til Coopay, og holde denne koden utilgjengelig for andre. Du er selv ansvarlig hvis andre har tilgang til eller misbruker din kode eller biometrisk tilgang for å gjennomføre kjøp med Coopay.
 • Mister du mobiltelefonen eller har du mistanke om misbruk av Coopay, må du sperre betalingsmidlene som er lagt inn i Coopay.

2 Aksept av vilkår

Disse vilkårene (Vilkårene) gjelder mellom deg som bruker av Coopay og Coop Norge SA (Coop). Den som er bruker av Coopay, og som aksepterer Vilkårene, er omtalt som «du» eller «brukeren» nedenfor. Merk at i tillegg til Vilkårene gjelder også de til enhver tid gjeldende bestemmelser i norsk lovgivning som har betydning for bruk av Coopay.

Ved å ta i bruk Coopay aksepterer du disse Vilkårene. Er det noe i Vilkårene du ikke aksepterer, så kan du ikke ta i bruk Coopay.

Kontaktinformasjon til Coop Norge SA finnes på www.coop.no.

3 Bruk av Coopay

3.1 Krav for å bruke Coopay

For å kunne bruke Coopay, må du:

 • Være medlem/familiemedlem (kunde) i Coop. Du blir medeier i Coop her.
 • Du må ha installert en gyldig versjon av Coop-appen på telefon som benytter Android eller iOS som operativsystem.
 • Du må ha BankID.
 • Du må ha aktivert en tilstrekkelig sikker pin-kode og/eller biometrisk gjenkjenning på din enhet.
 • Du må ha lagt inn minimum ett betalingsmiddel i Coopay.

Se nærmere ytterligere beskrivelse nedenfor.

3.2 Aktivering og bruk av Coopay

Coopay gjør at du kan gjennomføre kjøp av varer og tjenester i Coop-butikker (som Obs, Extra, Coop Mega, Coop Prix, Matkroken, Coop Marked, Coop Byggmix, Obs Bygg, Coop Elektro) og andre butikker eller tjenester, inkludert netthandel, som støtter Coopay. Det vil også være mulig å benytte Coopay i forbindelse med abonnementsløsninger (gjentakende kjøp) og løsninger for forhåndsgodkjenning av kjøp. Betalingen skjer mellom utsteder av betalingsmiddelet som du benytter (som bank eller kort) og butikken, etter at du har bekreftet kjøpet. Coops underleverandør Aera Norge AS yter tekniske tjenester i tilknytning til Coopay, herunder ruter transaksjonen til butikkens innløser i forbindelse med en betaling.

Før du begynner å bruke Coopay må du aktivere tjenesten i Coop-appen. Du må følge prosedyren i Coop-appen, hvor det skjer en sikker verifisering av deg og tilknytning til kode/biometrisk godkjenning du bruker på din enhet. Informasjon om betalingsmiddel må legges inn.

Du er ansvarlig for å bruke en tilstrekkelig sikker kode eller ha aktivert biometrisk gjenkjenning på din enhet (som mobiltelefon) for tilgang til Coopay, og holde denne koden utilgjengelig for andre. Du er selv ansvarlig hvis andre har tilgang til eller misbruker din kode eller biometrisk tilgang for å gjennomføre kjøp med Coopay. Coop har ikke tilgang til biometrisk informasjon; dette er kun tilgjengelig på den enheten (som for eksempel mobiltelefonen) som benyttes.

Det påløper ikke noen ekstra kostnader for bruk av Coopay fra Coops side. Avhengig av hvilket betalingsmiddel som benyttes, kan det påløpe ekstra kostnader fra utsteder av betalingsmiddelet. Ved donasjoner kan kostnader knyttet til gjennomføring av betalingstransaksjonen trekkes fra donasjonsbeløpet.

Det er ingen beløpsgrenser i Coopay, kun de beløpsgrenser som måtte gjelde for betalingsmiddelet du benytter.

Kjøp ved bruk av Coopay starter ved at det genereres en QR-kode i Coop-appen som må skannes i kassen. Etter at alle varer er registrert i kassepunktet, igangsettes kjøps- og betalingsprosessen. Kjøpet må bekreftes av deg i Coop-appen med pinkode eller biometrisk gjenkjenning.

Når du bekrefter kjøpet i Coopay, gir du Coop/butikken fullmakt til å initiere en betaling på dine vegne for et beløp tilsvarende kjøpsbeløpet. Betalingen trekkes fra ditt valgte betalingsmiddel. Det sendes en bekreftelse på gjennomført kjøp til kassepunktet og til din enhet som ble benyttet til å bekrefte kjøpet.

Hvis Coop/butikken ikke får betalt for kjøpet, for eksempel fordi valgt betalingsmiddel ikke kan belastes pga. manglende dekning eller teknisk feil, kan Coop kreve inn kjøpsbeløpet fra deg i etterkant, herunder gjennom det valgte betalingsmiddelet eller ved å sende faktura.

For å fjerne muligheten til å benytte Coopay i Coop-appen, kan tjenesten slettes ved å trykke på ‘Slett Coopay’ i Coop-appen. Når tjenesten slettes, vil også koblingen til de betalingsmidler som er registrert i Coop-appen slettes. Ved sletting av Coopay vil muligheten til å benytte Coopay forsvinne. Andre medlemstjenester vil fungere som vanlig. Avinstallering av Coop-appen alene vil ikke resultere i at registrerte betalingsmidler slettes.

3.3 Tilgjengelighet og reserveløsning

Coopay vil kunne være utilgjengelig til tider pga. vedlikehold, utbedring og manglende kommunikasjon. I slike tilfeller må andre gyldige betalingsmidler benyttes.

3.4 Behandling av personopplysninger

Det behandles personopplysninger ved bruk av Coopay. Dette omfatter følgende informasjon:

 • Navn
 • Fødselsnummer
 • Kontaktopplysninger
 • Medlemsnummer i Coop, Coop-ID-nummer og Medlemskortnummer
 • Kjøpsinformasjon/kjøpsoppsummering, herunder butikk kjøpet er foretatt i, varelinjer, totalsum for kjøpet, sum rabatter
 • Kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode
 • Personidentifikator fra Bank-ID (PID)
 • Fullmakt til gjennomføring av betaling
 • Informasjon om bank, saldo og kontonummer
 • Informasjon om betalingsmidler tilknyttet Coop (for eksempel Coop Mastercard)

Totalbeløpet for brukers siste kjøp, med rabatter og butikken kjøpet ble foretatt i, vil kunne være teknisk tilgjengelig i Coopay i ca. 1 time etter kjøpet dersom bruker ikke har stengt appen eller melding med oppsummeringen. Dette er imidlertid ikke en gyldig kvittering for kjøpet.

Dersom bruker gir andre tilgang til Coopay, vil brukers opplysninger, herunder kjøp, kunne bli tilgjengelig for dem.

Se mer om behandling av personopplysninger i Coop i Coops personvernerklæring.

4 Ansvar for bruk av Coopay

4.1 Ansvar ved betaling gjennom Coopay

Har du bekreftet et kjøp i Coop-appen, er kjøpet endelig og du kan ikke omgjøre dette.

Skjer det feil i forbindelse med utførelsen av betalingen, vil Coop søke å rette feilen. Forhold som gjelder betalingsmiddelet som bruker har lagt inn i appen, sikkerhet på brukers telefon og andre forhold utenfor Coops kontroll, er ikke Coop ansvarlig for. Feil eller forsinkelser som skyldes svikt i internett, telenettet eller uforutsett svikt i andre systemer levert av tredjeparter, og som er nødvendige for at Coop-appen og kommunikasjon fra din telefon og til Internett, vil alltid regnes som slike omstendigheter.

4.2 Sikring av Coopay

Coopay er kun til personlig bruk, og dette er sikret gjennom at Coopay må aktiveres ved bruk av BankID. Ved innlegging av betalingsmidler må bruker identifisere seg overfor utsteder av betalingsmiddelet. Andre personer må ikke gis tilgang til Coop-appen med Coopay aktivert. Sikkerhetskoder er personlige og skal ikke røpes til andre. Det skal heller ikke gis tilgang til annen personlig sikkerhetsanordning. Det er brukerens ansvar å påse at andre ikke får tilgang til Coopay. Dersom noen utenforstående ber om opplysninger som kan brukes til å skaffe adgang til Coopay, bør dette anses som forsøk på svindel, og opplysningene må nektes utlevert og forholdet meldes til Coop uten ugrunnet opphold. Det er brukerens ansvar å varsle den aktuelle banken eller finansforetaket som betalingsmiddelet i Coopay er knyttet til.

Blir brukeren oppmerksom på eller mistenker at uvedkommende har tilgang til å bruke Coopay, som ved at enheten som Coopay (som mobiltelefon) er installert på mistes eller blir stjålet, eller ved mistanke om uberettiget bruk av Coopay, må brukeren snarest sperre betalingsmidler som er lagt inn i Coopay ved å kontakte utsteder av betalingsmiddel, og melde fra til Coop.

Brukeren er selv ansvarlig for at de opplysningene som gis til Coop, og som er nødvendige for å bruke Coopay, er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Dersom opplysningene endrer seg, er det brukerens ansvar å rette dette i Coop-appen eller gi informasjon til Coop.

Coopay skal ikke benyttes på en mobiltelefon som er jailbreaked/rooted. Bruk av Coopay på en telefon som er modifisert på denne måten, skaper risiko for misbruk av løsningen og kompromittering av opplysningene du legger inn i appen.

4.3 Bruk av Coopay i strid med Vilkårene eller lov

Dersom Coop har rimelig grunn til å tro at Coopay brukes i strid med lov eller disse Vilkårene, har Coop rett til å stanse bruken av Coopay midlertidig. Dersom bruken ikke opphører, eller bruken utgjør et vesentlig brudd på Vilkårene, har Coop rett til å sperre tilgang til Coopay. Coop har ingen plikt til å varsle før sperring finner sted, men vil bestrebe seg på å gi varsel og gi eventuelt mulighet til å rette forholdet. Ved mistanke om straffbare forhold, vil politianmeldelse bli vurdert.

5 Varighet

Vilkårene gjelder så lenge Coop tilbyr Coopay. Coop kan velge å avslutte Coopay med to ukers varsel.

6 Endringer og tilgang til vilkårene

De til enhver tid gjeldende vilkår vil være tilgjengelig i Coop-appen. Coop kan velge å endre Vilkårene, og endringer som ikke er til brukerens fordel kan kun gjennomføres med en måned varsel. Dersom endringer i Vilkårene ikke aksepteres, må bruken av Coopay avsluttes. Brukes Coopay etter en endring av Vilkårene, anses endringene som vedtatt av brukeren.

7 Rettsvalg

Disse Vilkårene reguleres av norsk rett.

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn