Til hovedinnhold

Vilkår – familiemedlemskap i Coop

Vilkår – familiemedlemskap i Coop

Vilkår – familiemedlemskap i Coop

Disse vilkårene gjelder mellom medeier, familiemedlemmet, Coop Norge SA og samvirkelaget som medeier er tilknyttet (samlet «Coop»).

1. Invitasjon til familiemedlemmer

Medeier kan invitere opp til ni – 9 – familiemedlemmer i sin husstand, til å være tilknyttet medeiers medlemskap i Coop. Invitasjon til familiemedlemmet sendes fra Coop. For å ta i bruk tjenesten som familiemedlem må familiemedlemmet akseptere invitasjonen og vilkårene for tjenesten. Ved opprettelse av familiemedlemskap aksepterer familiemedlemmet i at alle personer tilknyttet medlemskapet kan få innsyn i familiemedlemmets kjøpsdata i form av kuponger dersom familiemedlemmet og medeier samtykker til analyse. Familiemedlemmene som inviteres må være over 16 år og ha samme folkeregistrerte adresse som medeieren.

2. Status som familiemedlem

Som familiemedlem får man tilgang til medlemstilbud på varer og tjenester fra Coop og Coops samarbeidspartnere, samt rabattkuponger fra Coop gitt at medeier og/eller familiemedlem har samtykket til analyse av kjøpsdata. Coop forbeholder seg retten til å endre fordelene i medlemsprogrammet.

Familiemedlem har ikke rettigheter og plikter etter samvirkelova eller etter samvirkelagets vedtekter. Dette innebærer bl.a. at familiemedlemmer ikke har rett til kjøpeutbytte eller del av overskuddet i samvirkelaget basert på sin samhandling med samvirkelaget, ikke har møte- eller stemmerett på samvirkelagets årsmøte, ikke har anledning til å opprette medlemskonto og ikke har plikt til å betale andelsinnskudd ved innmelding. Dette er rettigheter som tilligger medeieren.

Et familiemedlem kan når som helst si opp sitt familiemedlemskap og isteden melde seg inn som medeier, se nærmere om fordelene ved å være medeier på coop.no. Det er ikke mulig å bli familiemedlem i et samvirkelag man allerede er medeier i, men man kan være medeier og familiemedlem i flere ulike samvirkelag dersom man ønsker det.

3. Registrering av kjøp utført av familiemedlem

Familiemedlemmet kan benytte Coop-appen og Coop medlemskort, og eventuelt andre måter for identifisering som kommer i stedet for eller i tillegg til nevnte, til å registrere sin handel i Coop-butikker og hos relevante samarbeidspartnere. Medlemskapet i Coop er personlig og medlemskort/innlogging i Coop-app skal ikke deles med andre.

Medlemsfordeler, herunder kjøpeutbytte, medlemsbonus og bonus hos samarbeidspartnere, vil beregnes for registrert handel som gjøres av familiemedlemmet, og fordelene tilfaller medeier. Fordelsregnskapet med oversikt over opptjente medlemsfordeler for medeier vil være synlig i familiemedlemmets kontaktflater i Coop (herunder på familiemedlemmets side på coop.no/minside og i Coop-appen).

Rabattkuponger vil genereres basert på analyse av kjøpsdata fra medeier og familiemedlemmer tilknyttet medlemskapet, forutsatt at både medeier og familiemedlemmet har samtykket til analyse av kjøpsdata. Analyse av familiemedlemmets kjøpsdata forutsetter at medeier har avgitt samtykke til analyse.

Rabattkupongene gjøres tilgjengelig i både medeiers og familiemedlemmets kontaktflater i Coop basert på handel som medeier og familiemedlemmer gjør i Coop. Det gjøres spesielt oppmerksom på at rabattkuponger og informasjon om kjøpsdata vil bli tilgjengelig i både medeiers og familiemedlemmets kontaktflater.

Både medeieren og familiemedlemmene kan benytte rabattkuponger. Den som først aktiverer og tar i bruk en kupong oppnår rabatt på sitt kjøp.

4. Mislighold

Familiemedlemskap kan inndras dersom det foreligger vesentlig mislighold, som for eksempel ved tyveri, at det bevisst skannes feil produkt i Shop Express eller selvskanningskasser eller at kjøp i Coops butikker eller hos samarbeidspartnere registreres av en annen person enn den som er registrert som medeier eller familiemedlem.

For øvrig reguleres mislighold av alminnelige kontraktsrettslige prinsipper.

5. Opphør

Dersom medeieren ikke lenger ønsker at et familiemedlem skal være tilknyttet medlemskapet kan medeieren slette familiemedlemmet fra medlemskapet på coop.no/minside. Opptjente fordeler fra familiemedlemmet frem til opphør av familiemedlemskapet tilfaller medeier.

Ved medeiers dødsfall opphører medeiers medlemskap i samvirkelaget og familiemedlemmets tilknytning til medlemskapet faller bort.. I en periode på 90 dager etter dødsfallet vil familiemedlemmet likevel kunne benytte seg av eksisterende kuponger og tilbud. Familiemedlemmet/arvinger oppfordres til å kontakt med samvirkelaget hvor medeier var medlem så fort som praktisk mulig etter dødsfall. Se nærmere informasjon på coop.no/kontakt .

6. Behandling av personopplysninger

For behandling av personopplysninger, se Coops personvernpolicy.

7. Endringer av vilkår

Coop forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, og oppdaterte vilkår vil til enhver tid være tilgjengelig på coop.no.

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn
Coop Litt Ditt Logo hvit