Til hovedinnhold

Årsmøtet Coop Norge er Coop Norges høyeste organ.

Årsmøtet Coop Norge

Årsmøtet Coop Norge er Coop Norges høyeste organ. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. I tillegg avholdes ekstraordinære årsmøter ved behov. Årsmøtet Coop Norge er et åpent årsmøte.

På Årsmøtet Coop Norge har hvert samvirkelag rett til å delta med én årsmøterepresentant som utøver medlemsrettighetene på vegne av samvirkelaget (hovedrepresentanten). Basert på samvirkelagenes kjøp i Coop Norge per 31.12 siste år, har enkelte samvirkelag rett til å møte med ytterligere én eller flere årsmøterepresentanter, jf. særlige valgregler. Disse har møte- og talerett, men kan ellers ikke utøve medlemsrettigheter.

Alle årsmøterepresentanter må være medlemmer av samvirkelag tilmeldt Coop Norge og fylle de vilkår for valg som er fastsatt i § 10 (Vedtekter for Coop Norge SA).

I tillegg kommer fire representanter med møte- og talerett valgt av og blant de ansatte i Coop Norge konsern, jf. særlige valgregler.

Ordfører i Årsmøtet: Stig E. Mortensen, representant fra Coop Nord

Varaordfører i Årsmøtet: Merete Fogh Lund, representant fra Coop Sørvest

Vedtekter

Vedtekter

Ledelsen

Ledelsen

Styret

Styret

Årsmøtet Coop Norge

Årsmøtet Coop Norge

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn
Coop Litt Ditt Logo hvit