Til hovedinnhold

Coops historie

Coops historie

I over hundre år har norske forbrukere samlet seg i Coop, Norges eneste dagligvarevirksomhet som eies av forbrukerne selv

1844: Verdens første samvirkelag stiftes av vevere i Rochdale i England

1850: Grunnlaget legges for forbrukerkooperasjonen i Norge

1870: Spareforeningernes Samlag stiftes av Skogeier Helge Væringsåsen

1905: Magasinet Kooperatørens første nummer utkom

1906: 27. juni stiftes Norges Kooperative Landsforening (NKL) i Oslo med advokat Ole Dehli som drivkraft

1911: NKL kjøper Kirkegaten 4 i Oslo NKLs første lager åpnes i Trondheim. I årene som kommer åpner NKL mange lager rundt om i landet. Margarinfabrikken Norge overtas, og dette er starten på NKLs industrivirksomhet. Egen industri har vært viktig for NKL helt siden starten. Det var flere grunner til at kooperasjonen bygde opp en såpass omfattende industri og egne merker. Kooperasjonens butikker ble boikottet av enkelte private aktører, men minst like viktig var forsøket på å bryte monopoliseringen som gjorde seg stadig mer gjeldende innenfor enkelte områder.

1914: Julius Haugens Tobakksfabrikk i Kristiania overtas for 91.000 kroner

1916: Den første varebil ble innkjøpt

1916: Kaffebrenneriet settes i gang

1918: Nordisk Andelsforbund stiftes. Forløperen til Coop Norden AB

1919: Lageret i Stavanger åpnes

1920: Lageret i Bodø åpnes

1921: Forsikringsselskapet Samvirke konstitueres. Dette var et ledd i å møte den omfattende motstanden kooperasjonen møtte i det private næringsliv. Tanken var å møte behovet for en kapitalkilde for utvikling av forbrukersamvirke.

1923: Såpefabrikken i Stavanger settes i drift

1924: Lagrene i Bergen og Kristiansand åpnes

1927: Lageret i Skien åpnes

1929: Margarinfabrikken Norge åpner fabrikk i Oslo. Møllen Nordkronen starter sin virksomhet. NKL kjøper De Forenede Skofabrikker i Drammen

1930: Lageret i Drammen åpnes

1930: Livsforsikringselskapet Samvirke konstitueres

1932: Stiftes Samvirkebanken og i 1936: Starter den virksomhet i Oslo

1934: NKL overtar Norsk Glødelampefabrikk AS i Oslo og starter produksjon av Luma-pærer. NKL overtar sjokoladefabrikken Cloetta som får navnet NKLs sjokoladefabrikk.

1935: Lageret i Ålesund åpnes

1936: Margarinfabrikken Norge åpner fabrikk i Bodø NKLs lager i Revierstredet i tilknytning til Kirkegaten 4, åpnes

1939: Ullvarefabrikken og Lærfabrikken i Verdal overtas

1940: Samvirkeskolen står ferdig i Bærum

1946: NKL åpner eget krydderpakkeri Lageret i Tromsø åpnes Forbrukeren (Forbrukersamvirkets internblad) utkommer for første gang

1947: Landets første selvbetjente dagligvarebutikk åpnes av Oslo Samvirkelag Konfeksjonsfabrikken på Hønefoss starter sin produksjon

1949: AS Prior radiofabrikk stiftes. Samtidig ble Termolux fabrikker AS startet, som produserte sykler, elektrovarmeapparter og jernvare.

1953: Lageret på Hamar åpnes

1956: Luma åpner ny fabrikk i Oslo og NKL åpner sitt nye kaffebrenneri i Oslo

1957: Nytt lager på Filipstad i Oslo åpnes

1960: Kooperatøren skifter navn til Vårt Blad Tobakksfabrikken i Oslo selges. Egen industri er ikke lenger like viktig. Kooperasjonen har oppnådd større aksept i det private næringsliv. En ny tid har kommet, og folks forbruksmønster har endret seg. Tobakk er ikke det en ønsker å oppfordre forbrukerne til å kjøpe. Noe industriell satsing er det fortsatt, men mange endringer blir gjennomført.

1961: Ullvarefabrikken og Lærfabrikken i Verdal solgt Lageret i Kristiansand åpnes

1962: Lageret i Bergen åpnes NKL overtar aksjemajoriteten i Stavanger Packing AS

1963: Prior AS avvikles

1964: Lageret i Stavanger åpnes

1965: Det første Gomanbakeriet åpnes på Strømmen

1967: Nytt lager i Trondheim åpnes

1968: Det første Obs! Stormarked åpnes i Trondheim. Kooperasjonen var først ute med stormarkeder i Norge. Disse har vært blant Coops største suksesser. I dag finnes mange Coop Obs! Hypermarkeder over hele landet, og flere er under planlegging. Antall og beliggenhet finner du i vårt butikksøk.

1969: Nytt lager i Tromsø åpnes

1971: Internbladet Vårt Marked ser dagens lys NKLs sjokoladefabrikk integreres i Nordchoklad

1972: Produksjonen ved Luma i Oslo overføres til Sverige

1973: Nytt lager på Hamar åpnes

1975: Røra Fabrikker AS stiftes

1976: Såpefabrikken integreres i Nortend Nye lager tas i bruk i Ålesund og i Bodø

1978: Lageret i Drammen nedlegges. Også i kooperasjonen merkes den nye tiden. Konkurransen øker og logistikksystmene endres til mer kostandseffektive løsninger

1980: Blå-hvite varer lanseres med stor suksess. S-markedenes blå-hvite varer er forløperen til Coops EVM dag. NKL overtar hurtigmatkjeden Clock

1981: Kongress Konfeksjonsfabrikk og De Forenede skofabrikker avvikles Nye toppmoderne lagre på Grorud og Skien tas i bruk.

1982: Forbrukeren går inn i Vårt Blad

1985: Obs! Elektro åpner i Drammen og Stavanger Samvirkemuseet i Bærum åpnes

1986: NKL kjøper Økonom Elektrisk og Aspelin Stormbull Bygg, senere Norgesbygg. Dette var et ledd i revitaliseringen av kooperasjonen. Stadig mer av forbrukernes inntekt gikk til andre varegrupper enn dagligvarer, og kooperasjonen ønsket å gi disse et tilbud.

1987: Obs! Elektro i Drammen avvikles NKL med regnskapsunderskudd

1988: Norgesbygg og Økonom avvikles. Clock selges

1989: Lagrene i Kristiansand og Skien nedlegges

1990: Kongressen setter miljø på dagsorden og etablerer mål for miljøarbeidet i Forbrukersamvirket Prix etableres som Forbrukersamvirkets første dagligvarekjede. I kjølevannet av Prix dukket flere kjeder opp.

1991: Nytt medlemskort tas i bruk i stadig flere samvirkelag Ideell-kjeden og Bygg og bo-kjeden etableres

1992: Norges kooperasjon profileres under fellesbetegnelsen Forbrukersamvirke. Obs! og Mega etableres som integrerte kjeder Det beste regnskap i NKLs historie legges fram

1993: NKL kjøper Gullfunn og Det norske Møbelsenter

1994: NKL etablerer eget miljøprogram

1995: Gullfunn selges Nordkronen AS selges

1996: Stavanger Packing og NKLs krydderpakkeri selges ProSport lanseres som Forbrukersamvirkets sportskjede, og gjennom Det norske Møbelsenter kjøper NKL 30 prosent av aksjene i møbelselskapet Idé Skeidar. NKL blir medeier i kleskjeden Popin.

2000: Forbrukersamvirket blir til Coop

2000: Vårt Blad skifter navn til Coop Litt ditt

2001: NKL forsterker samarbeidet med Kooperative förbundet i Sverige allerede i 1995, og ble med det grunnlaget for Coop Norden AB. Coop passerer 900.000 medlemmer. Samvirkelagenes fellesorganisasjon tar navnet Coop NKL BA. Skeidar selges

2002: Coop Litt ditt nedlegges og erstattes av Coop Medlem som deles ut til alle kunder og medlemmer i butikkene. Coop Elektro AB selger sitt norske butikknett.

2003: Margarinfabrikken Norge AS selges. Coop Prix Elverhøy i Tromsø blir verdens første svanemerkede dagligvarebutikk

2004: De andre dagligvareaktørene rammes av transportstreik, og Coop opplever stor omsetningsøkning. Coop Norges lager i Bodø nedlegges.

2005: Coop passerer én million medlemmer

2006: Coop NKL er 100 år. Feires med aktiviteter gjennom hele året.

2007: Coop Norden oppløses, mens innkjøpsselskapet Coop Trading etableres.

2008: Coop Norge AS blir datterselskap av Coop NKL BA. Coop Eiendom AS etableres etter oppkjøp av eksterne eiendomsmiljøer. Coop NKL kjøper varehuskjeden Smart Club AS

2009: Coop NKL skifter selskapsbetegnelse fra BA til SA

2010: Coop NKL skifter navn til Coop Norge SA med datterselskapene Coop Norge Eiendom AS og Coop Norge Handel AS

2011: Arbeidet med planleggingen av nytt Østlandslager på Bergmoen i Ullensaker kommune er i gang. Nytt kaffebrenneri er vedtatt etablert på Bergmoen. Antall S-lag i Norge er i 2011, 117. Dette er en reduksjon med 10 lag fra 2010

2012: Coop Norge Handel skrev under en avtale med verdens største agent for faghandelsvarer, Li & Fung i Hong Kong. Coop tildeles Omdømmeprisen for 2012. Coop går inn som sponsor for Team Coop, verdens ledende langdistanselag i Swix Ski Classics, den internasjonale langdistansecupen i langrenn.

2017: Coop Norge Handel AS fusjoneres med Coop Norge SA.