Til hovedinnhold

Samvirkemuseet

Samvirkemuseet

Historien til forbrukersamvirket og samvirkelagene i Norge startet på 1840-tallet. En viktig målsetting for samvirkelagene var å skaffe medlemmene gode og hensiktsmessige varer til fornuftige priser. Arne Forbrugsforening var et av de første levedyktige samvirkelagene. Foreningen ble stiftet i 1867 av fabrikkeierne og tekstilarbeiderne ved Arne fabrikker utenfor Bergen.

I 1872 ble det besluttet å bygge en butikk med bakeri og kostnadene skulle ikke overstige kroner 4.000. Bygningen ble seinere utvidet med pakkhus. Sjøen var en viktig transportvei og i 1885 bygde samvirkelaget ny brygge og vei til butikken. Etter at mye av transporten gikk over fra båt til vei ble butikken liggende i bakevja. Samvirkelaget besluttet derfor i 1938 å bygge en ny butikk med mer sentral beliggenhet. Gammelbutikken var fortsatt i drift og ble først nedlagt i 1955, mens bakeriet var i drift helt fram til 1966.

I forbindelse med hundreårsjubileet i 1967 til Arna og Åsane samvirkelag ble det foreslått å ta vare på den gamle butikkbygningen. Arkitekten Hans Jacob Hansteen tok på seg oppgaven med oppmåling, merking og nedmontering. Det ble vedtatt å gjenreise bygningen på Gjettum i Bærum som var Norges Kooperative Landsforening (NKL nå Coop Norge SA) sin eiendom og opplæringssenter fra 1947. Gjenreisning av den gamle butikken ble avsluttet i 1980 og butikken til Arne Forbrugsforening, ble offisielt åpnet som Samvirkemuseum den 18. august 1980 av daværende ordfører i Bærum, Gunnar Gravdal.

Omvisning på samvirkemuseet

På Samvirkemuseet kan du se en del varer som ble produsert ved NKL sine fabrikker og andre varer som fulgte med den gamle butikken til Arne Forbruksforening. Resten av varene og annet inventar i butikken er gaver fra diverse samvirkelag og privatpersoner. På Samvirkemuseet kan du se hvordan samvirkelagenes butikker var innredet på den tiden og et rikholdig vareutvalg.

Ved omvisning får du informasjon om litt av samvirkelagenes historie og deres rolle og engasjement i lokalsamfunnet. Samvirkemuseet har til oppgave å ta vare på samvirkets historie og å vise hvilken rivende utvikling det har vært i varehandelen.

Besøk Samvirkemuseet

Både enkeltpersoner og grupper som ønsker å besøke Samvirkemuseet må gjøre avtale med museumsansvarlig Erik Rød, Coop Norge SA på mobil 970 31 440

Samvirkemuseet
Dr. Høsts vei 41
1346 Gjettum