Til hovedinnhold

Historien om Coop Midt-Norge SA (CMN)

VÅR EGENART • NOE VI KAN VÆRE STOLTE AV

Les vår historie

Først litt bakgrunn for vår organisasjonsform:

Gjennom alle tider har folk hatt former for samarbeid og lokale fellestiltak. Falmende forsøk på felles forbrukertiltak for å skaffe forbruksvarer i mer organisert form forekom på 17- og 1800-tallet, særlig i England og Skottland. Mangel på driftskapital og på erfaring og fornuftige regelverk førte til mange skuffelser.

I byen Rochdale utenfor Manchester diskuterte tekstilarbeidere de fortvilte vilkåra som de levde under. De drøftet årsakene til at tidligere forsøk på å drive egne kooperative butikker hadde strandet.

Ut fra dette satte de 28 veverne opp regler for drift av en egen, kooperativ butikk. De sparte sammen til innskudd for å få egen nødvendig startkapital for innkjøp av noen få av de viktigste varesortene (smør, mel, sukker og havregryn), og de vedtok kontant salg. På denne måten ble de uavhengig av gjeld til grossist, og som forbrukere fikk de slutt på strevet med matgjeld. Rochdale-foreningen åpnet butikken sin i oktober 1844, og det viste seg raskt at dette var noe

Hovedpunktene i Rochdale-reglene var:

 • Åpent medlemskap for alle
 • Demokratisk kontroll (ett medlem – en stemme)
 • Utdeling av overskudd i forhold til medlems kjøp.
 • Begrenset rente på medlemsinnskudd.
 • Politisk og religiøs nøytralitet.
 • Kontant handel.
 • Støtte til opplysningsarbeid.

Rochdale-foreningen hadde stor framgang og etter fem års drift kunne de endelig begynne å betale tilbake kjøpeutbytte til de da 600 medlemmene. Dette ble mønster for start av kooperative foreninger andre steder.

Prinsippene har med små justeringer stått seg.
Kilder: «Verdal Samvirkelag 100 år» av Erling Aurstad
De var modige og framsynte de lutfattige veverne som i 1844 etablerte det første samvirkelaget England. Nå eier og driver over 1,7 mill. medlemmer rundt 57 samvirkelag i Norge, etter de samme prinsippene som den gang:

Hvert medlem sin del av overskuddet

Samvirkeprinsippene er viktige styringsredskap i CMN.
Disse er:

• Frivillig og åpent medlemskap
• Laget ledes etter demokratiske regler og er partipolitisk nøytral
• Demokratisk medlemskontroll
• Medlemmets økonomiske deltakelse – overskudd fordeles i form av kjøpeutbytte
• Selvstyre og uavhengighet
• Utdannelse – opplæring og informasjon
• Samvirke mellom samvirker
• Samfunnsansvar

Det eldste samvirkelaget som nå er en del av CMN var Snaasen Handelsforening. Dette laget ble registrert 8. oktober 1878 med følgende formål.

«Formaalet er at omsætte Handelsvarer til billige Priser og i regelen mot kontant Betaling»

Den første forbruksforening som ble grunnlagt på Steinkjer het Aktie Handelsforeningen Bien, stiftet 15. oktober 1889 og var i drift frem til utpå 1900-tallet. Steinkjær & Omegns Handelsforening ble stiftet i 1912 som etter hvert ble til Coop Steinkjer og som fusjonerte med Coop Midt-Norge fra juni 2017.

På Verdal ble Øren Handelsforening stiftet i 14. februar 1892. I løpet av årene har laget vokst seg stort. Navnet er byttet fra Øren handelsforening til Verdal Samvirkelag, og deretter til Coop Inn-Trøndelag som fra januar i 2016 er en del av CMN.

TRONDOS ble stiftet i 1970 og det eldste samvirkelaget som var blant de 7 samvirkelag som stiftet TRONDOS var Hommelvik Handelsforening, stiftet 9.juni 1895. Det var femti irriterte kunder som gikk sammen og startet sin egen butikk. De var lei av griske butikkeiere og høye priser. Hvorfor ikke starte en egen butikk, og få en bit av overskuddet? Med en aksjekapital på 700 kroner åpnet de butikk, og den første kunden kjøpte et par kaffekopper for 25 øre.

Formålsparagraf til Hommelvik Handelsforening var:

«Hommelvik Handelsforening, der er et uansvarlig aktieselskap, hvis medlemmer kun hefter for sine aktiers pålydende, har til formaal at føre gode varer til billige gjengse priser, samt gjøre medlemmene delaktige i det ved handelen vundne udbytte. Medlemmer af foreningen kan enhver bli som tar aktie paa kr. 5.00,-»

Selv om det er lenge siden, er ideen bak CMN den samme nå som hundre år siden - overskuddet deles ut til medlemmene i form av kjøpeutbytte, god service og lave priser. Hos oss er det kundene som eier butikkene. Da er det kanskje ikke så rart at stadig flere ønsker å få 3 % kjøpeutbytte hver gang de handler i butikkene?

Vi er i dag landsdelens største handelsaktør, og eier og driver 131 butikker i 28 kommuner.

Snarveier

 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn