Til hovedinnhold

Coop Øst som arbeidsgiver

En trygg, hyggelig og god arbeidsplass

Vi mener at alle våre ansatte er store bidragsytere og gjør sitt til at vi når våre mål.

Coop Øst skal være en trygg, hyggelig og god arbeidsplass for alle våre fantastiske ansatte. Vi mener at alle våre ansatte er store bidragsytere og gjør sitt til at vi når våre mål. Dette skjer ved at hver enkelt ansatt hos oss bidrar med sitt initiativ, engasjement og interesse for både sin egen og Coop Øst sin utvikling. Våre ansatte er også medeiere og får utbytte og ansattrabatter. Vi har gode forsikringsordninger med blant annet helseforsikring. Gjennom vår personalforening får alle fast ansatte tilgang til våre firmahytter og mulighet til å søke tilskudd til ulike typer aktiviteter.

Vår kultur:

Kultur skapes av de som bidrar til den. Vi er likevel opptatt av at vi har satt en standard som vi ønsker at alle som jobber hos oss kan identifisere seg med. Gjennom å etterleve våre verdier tror vi at det bygges opp en sterk felles tilhørighet blant våre ansatte. Vårt mål er at alle ansatte hos oss skal være stolte over det vi sammen får til i Coop Øst, og ikke minst stolte over å være en del av Coop-familien. Hos oss er vi opptatt av å fremme lojalitet og fellesskapsfølelse. Vi løfter våre ansatte og holder fokus på en sunn vinnerkultur hvor anerkjennelse holdes høyt.
Våre kjerneverdier er; Tiltro til egenart, Innflytelse, Omtanke, Ærlighet, Nytenkende.

Hvordan utvikler vi våre ansatte?

I Coop Øst er vi opptatt av at våre ansatte skal få utvikle seg. Vi satser på de som har lyst å satse på oss. Hos oss kan du jobbe i samme selskap og samtidig ha mulighet til å velge mellom mange yrkesretninger. Vi skal ha de mest fornøyde ansatte i bransjen med de dyktigste lederne. Vi har best omdømme i vår bransje og har som mål å beholde dette. For å få til dette har vi et omfattende utviklingsprogram:

 • Lærlingeordning
 • Butikktrainee
 • Lederaspirant
 • Talentprogram
 • Butikkøkonomiutdanning
 • Fagkurs
 • Omfattende lederutviklingsprogram for butikkledere, stabsledere, driftsleder og forretningsledelsen.

I Coop Øst har vi et stort fokus på fornøyde kunder. De som bidrar mest til dette er våre fantastiske ansatte ute i i butikk. Vårt mål er at vi skal ha de mest fornøyde kundene og ved hjelp av vårt unike Kunden Først-programm er vi snart på toppen av pallen. Her anerkjenner vi våre fantastiske ansattes servicegrad gjennom vår Platinaklubb. Ansatte som gir våre kunder den aller beste servicen og løser utfordringer på strak arm, blir innlemmet i Platinaklubben. Som medlem blir du invitert til spennende events og happenings. Alle ansatte i Coop Øst har mulighet til å bli medlem i Platina klubben. For å se hvordan det kan være på en happening, klikk herVi er opptatt av bærekraft:

Coop er opptatt av bærekraft, og omtanke for mennesker, dyr og miljø blir stadig viktigere. Derfor jobber vi kontinuerlig med å redusere vår klima- og miljøpåvirkning. I Coop Øst har vi bestemt at vi skal være i førersetet i bransjen for å redusere matsvinn og kaste minst mat. Vi har derfor en nullvisjon for kasting av mat og fokus på bærekraftige produkter. Våre nedfelte mål er i tråd med FN's mål for bærekraft og omfatter blant annet:

 • Arbeid for å redusere klima- og miljøfotavtrykket fra driften av Coops virksomhet
 • Utvikling av stadig mer bærekraftige produkter
 • Bidrag til et sunnere kosthold og mer fysisk aktivitet
 • Være en samarbeidspartner i utviklingen av gode lokalsamfunn
 • Inspirere kundene til å være bevisste forbrukere
 • For å lese hele vår policy om bærekraft, klikk her

HMS - Helse, miljø og sikkerhet:

HMS handler om helse, sikkerhet og arbeidsmiljø og det tar vi på alvor. Alt som påvirker våre ansattes arbeidssituasjon og våre kunders sikkerhet, må vi ta på alvor. Et godt arbeidsmiljø en grunnleggende faktor for å utvikle en sunn bedrift det er godt å jobbe i. Jobber du i Coop Øst kan du være sikker på at vi følger gjeldende lover og rammeverk. HMS er et arbeid som alltid er i utvikling og som er et fokusområde hos oss.

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn