Til hovedinnhold

Årsmøte i Coop Øst

Sammensetning

Coop Øst er et regioninndelt lag og har følgende sammensetning.

Illustrasjon av flere personer rundt et møtebord.

Årsmøtet Coop Øst

Årsmøtet i Coop Øst er lagets høyeste organ og består av 45 faste medlemmer, hvorav 30 velges av medeierne og 15 av og blant de ansatte.

Gjennom Årsmøtet utøver medlemmene som medeiere den øverste myndighet i Coop Øst. Årsmøtet skal påse at laget blir ledet og at formålet fremmes i samsvar med den alminnelige lovgivning, lagets vedtekter, samt Årsmøtets beslutninger. Årsmøtet velger styre og andre utvalg Årsmøtet finner nødvendig.

Coop Øst er et regioninndelt lag og har følgende sammensetning frem til 2026:

Østfold/Follo

Medlemsvalgte ( 10+3 )   På valg
Ingvild Bemer Landaas Fast medlem/Regionrådsleder 2026
Christel Celine Nguyen Fast medlem 2026
Elin Strand Larsen Fast medlem 2026
Bård Olav Kollerud Fast medlem 2026
Jan Edvin Blomkvist Fast medlem 2026
Christine Øien-Sveum Fast medlem 2026
Silje Kjenseth-Wynter Fast medlem 2026
John Arild Nicolaysen Fast medlem 2026
Marius Male Fast medlem 2026
Geir Hysestad 1. Vara 2026
Jo-Sindre Lauvstad 2. Vara 2026
Stine Rødmyr 3. Vara 2026
Ansattvalgte ( 6+3 )    
Cato Gabrielsen Fast medlem Ansatt 2026
Heidi Auran Fast medlem Ansatt 2026
Carina Dahl Fast medlem Ansatt 2026
Elisabeth Therese Andreassen Fast medlem Ansatt 2026
Sylwia Stasiak-Gajewska Fast medlem Ansatt 2026
Kai Wiborg 1. Vara Ansatt 2026
Juliane Søreng 2. Vara Ansatt 2026
Nina Melheim  3. Vara Ansatt 2026

Oslo og omegn


Medlemsvalgte ( 10+3 )
  På valg 
Steinar Arnesen Fast medlem/Regionrådsleder 2026
Elisabeth T. Bøgh Fast medlem 2026
Dan Christoffer Jansen Fast medlem 2026
Hanne Ramsdal Fast medlem 2026
Trond Kierulf Botnen Fast medlem 2026
Gina Kornelia Bruun Torvik Fast medlem 2026
Nadire Demir Fast medlem 2026
Irene Garcia Santiago Fast medlem 2026
Martin Toft Fast medlem 2026
Stian Hagemann Jensen Fast medlem 2026
Lise Kolberg Fast medlem 2026
Dijana Vesovic 1. Vara 2026
Hilde Tangen 2. Vara 2026
Reidar Magnussen 3. Vara 2026

Ansattvalgte ( 3+3 )   
   
Maria Aasbakk Eriksen Fast medlem Ansatt 2026
Iren Torkamanipour Fast medlem Ansatt 2026
Daniel Jacobsen Fast medlem Ansatt 2026
Sebastian Lyche Fast medlem Ansatt 2026
Inghild Stien Thorvaldsen 1. Vara Ansatt 2026
Marcus Jacobsen 2. Vara Ansatt 2026
Lars Christian Beichmann 3. Vara Ansatt 2026

Romerike/Østafjells

Medlemsvalgte ( 10+3 )   På valg
Trond Mathisen Fast Fast medlem/Regionrådsleder 2026
Kari Torgersen Fast medlem 2026
Stig Vormeland Fast medlem 2026
Guro Faller Fast medlem 2026
Gry Bjørnstad Fast medlem 2026
Halvar Ensrud Fast medlem 2026
Sissel Irene Blunck Eriksen Fast medlem 2026
Elisabeth Berg Hansen Fast medlem 2026
Line Vedis Borstad Fast medlem 2026
Tone Elisabeth Midtsveen Fast medlem 2026
Ole Johny Stavn 1. Vara 2026
Even Strømman 2. Vara 2026
Helge Stiksrud 3. Vara 2026

Ansattevalgte (6+3)
   
Stian Bernsten Fast medlem ansatt 2026
Petter Bernsten Fast medlem ansatt 2026
Frank Riise Fast medlem ansatt 2026
Ole Jonny Fjelstad Fast medlem ansatt 2026
Charlotta Julsrud Fast medlem ansatt 2026
Lisbeth Hjermstad Petersen Fast medlem ansatt 2026
Linda Børrud 1. vara 2026
Monica Sandholt 2. vara 2026
Maria Karlsson 3. vara 2026

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn
Coop Litt Ditt Logo hvit