Til hovedinnhold

Historikk

Les vår historie

Coop Øst SA er tilsluttet Coop Norge SA, som er en fellesorganisasjon for alle landets samvirkelag.

Samvirkemuseet

Coop Øst SA er blitt til gjennom utallige fusjoner opp gjennom årene. I begynnelsen på 90-tallet ble ForbrukerSamvirket Øst til ved at storlagene Østfold Samvirkelag, Romerike Samvirkelag og Oslo Samvirkelag slo seg sammen. I 2005 kom Coop Lørenskog og Coop Follo til. Coop Øst ble i 2011 fusjonert med Coop Romerike og i 2015 med Coop Østafjells.
Coop Øst SA er tilsluttet Coop Norge SA, som er en fellesorganisasjon for alle landets samvirkelag. I Norge i dag er det over 2,1 millioner medeiere som har meldt seg inn i ett av de 57 samvirkelagene.

Historien til samvirkelagene går langt tilbake i tid. De var modige og framsynte de lutfattige veverne som i 1844 etablerte det første samvirkelaget i Rochdale i England.

Prinsippene er de samme som den gang det hele startet i Rochdale og vi kaller det samvirkeprinsippene. Det er her vi finner den grunnleggende forskjellen på Coop og andre aktører i markedet.

Vi er stolte av vår egenart som i korthet er:

  • Frivillig og åpent medlemskap
  • Laget ledes etter demokratiske regler og er partipolitisk nøytralt
  • Demokratisk kontroll: En medeier – en stemme
  • Medeierne deltar aktivt med sin handel – og deler overskuddet i forhold til hvor mye de har handlet

I Norge var det flere forsøk på å få i gang handelsvirksomhet etter samvirkeprinsippene på 1800 tallet. I vårt område kjenner vi til at flere forbruksforeninger oppsto – og døde hen. Ofte var dette et engasjement knyttet til industriområdene, og var drevet fram av ildsjeler.

Som et typisk eksempel kan vi bruke en liten annonse som sto på 1. side i Smaalenenes Amtstidende den 3. januar i 1866.Dette er det første forsøk vi kjenner til på å starte et forbrukersamvirke i vårt område:

Avisen refererte fra møtet, og kunne berette at det mest interessante i foredragetvar studentens beretning om "Foreninger af Arbeidere til Indkjøb og Udsalg av Husholdningsartikler for egen Regning."Den 20 år gamle studenten som var hjemme på juleferie var en av Eilert Sundts nærmeste medarbeidere.Ideene hans fenget som ild i tørt gress, og bare 14 dager senere møttes en del interesserte menn med borgermester Wessel i spissen.Saken ble drøftet, og endre med et opprop i avisen:

300 interesserte møtte opp på stiftelsesmøtet – og virksomheten kom i gang.13. juni 1866 åpnet de sin forretning. Gjennom noen turbulente år i Fredrikshald, som vi nå kjenner som Halden, finner vi igjen et stiftelsesmøte for Halden Arbeidernes Handelsforening (HAH) i 1887.Dette navnet hadde den kooperative virksomheten i Halden helt fram til de gikk sammen med de fleste andre samvirkelagene i fylket til Østfold Samvirkelag i 1970.

Halden arbeideres handelsforening. Filial nr 1. 1912

I Kristiania ble det gjort forsøk på å få til et samvirkelag i 1865 under navnet Kristiania Husholdsforening. Allerede i 1867 måtte foreningens forretning i Grubbegata stenge.

Det tok tid før forbrukersamvirke fikk fotfeste i hovedstaden.Først i 1894 ble Kristiania Kooperative Selskap stiftet, og dette muliggjorde et nytt gjennombrudd. Den første butikken ble åpnet i Møllergata 16 den 28. januar i 1895. På mange måter må dette sees som opprinnelsen til det som ble til Kristiania Samvirkelag i 1916 og senere gjennom mange sammenslutninger ble til Oslo Samvirkelag.

Elektronikk og skobutikken i folketeaterbygningen 1938

Forsyningssituasjonen var ofte vanskelig og Samvirkelagene ble til tider boikottet av leverandører og grossister. Samvirkelagene løste dette ved selvå etablere import- og produksjonsbedrifter. I 1906 ble samvirkelagenes samvirkelag etablert. Norges Kooperative Landsforening – eller NKL i dagligtale, nå Coop Norge SA, skulle blant annet sørge for stabil vareforsyning til butikkene i hele landet.

Labråten snarkjøp ca 1965

NKL ble også forum for viktige diskusjoner strategisk og overordnet art for den kooperative virksomheten i landet.

Coop Øst SA:

Om Oss

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn
Coop Litt Ditt Logo hvit