Til hovedinnhold

Svin

Ansvarlighet

I 2019 ble det etablert dyrevelferdsprogram for svin. Nær sagt alle griser som slaktes i Norge kommer fra besetninger som deltar i dyrevelferdsprogrammet. Programmet inneholder blant annet obligatoriske veterinærbesøk, dokumentasjon av funn og tiltak, opplæring og ekstern revisjon.

dyrevelferd gris

Foto: Jenni Brynjulvsdatter Qvale, Horgen gård

Her presenteres viktige krav i norsk regelverk og resultater fra våre hovedleverandører.

Leveforhold

 • Griser skal ha liggeplass med tett gulv, dypstrø eller talle, der alle dyrene kan ligge samtidig.

 • Purker/ungpurker kan holdes atskilt fra gruppen i bås/fødebinge kun i en tidsperiode som begynner en uke før forventet fødsel og slutter 4 uker etter parring. Separasjon mellom purke og grisunger skjer ved avvenning, tidligst 28 dager etter grising.  I 38 % av besetningene til vår hovedleverandør er det registrert at purker fikseres utenfor fødebingen inntil noen få timer i forbindelse med inseminering og behandling. Fiksering av svin er ellers ikke tillat.

 • Alle svin som leveres til vår hovedleverandør har tilgang på miljøberikelse i form av ulike typer rote- og aktivitetsmateriale.

 • I dyrevelferdsprogrammet for gris ble det i 2021 for besetninger som leverer til vår hovedleverandør rapportert avvik med oppfølging på følgende andel besetninger:

  o   Dyretetthet: 0,73 %
  o   Fôrtildeling: 1,1 %
  o   Vanntildeling: 2,2 %
  o   Bruk av rotemateriale: 2,2 %
  o   Miljøforhold: 2,9 %
  o   Miljø på liggeplassen: 5,88 %
  o   Renhold i bingene: 4,4 %

Kirurgiske inngrep

 • Rutinemessig haleamputasjon på svin er forbudt i Norge og utføres kun hvis veterinær mener det er medisinsk behov. Avvik fra dette vil raskt bli fanget opp på slakteriet.

 • Kirurgisk kastrering av hanngris som er mindre enn 4 uker er tillatt, og utføres på ca. 99 % av hanngrisene levert til slakteriene Coop benytter. Inngrepet skal utføres av veterinær med bruk av bedøvelse og langtidsvirkende smertebehandling. Kjemisk kastrering (vaksinering) benyttes på en meget liten andel gris.

 • Rutinemessig tannklipping på smågris er forbudt i Norge.

Foto: Henrik Mørk Eek

Skader, sykdom og dødelighet

Sykdom og skader hos dyrene registreres av Mattilsynet på slakteriet. Produsenten får tilbakemelding om funn etter slakteleveranser. Sykdomsstatistikk er tilgjengelig blant annet for produsenten, slakteriet, Animalia og KLF.

Dyr som dør under transport eller ved oppstalling på slakteriet registreres, og årsakene analyseres og følges opp av slakteriet.  

Foto: Olav Vold

Transport, avliving og slakt

Det norske regelverket stiller krav om maksimal transporttid på 8 timer for slaktedyr. Gjennomsnittlig transporttid for svin hos vår hovedleverandør var i 2021 2,7 timer, og 99,9 % ble transportert innen maksimal transporttid.

Gris bedøves med CO2 gass for avliving. Effekten av bedøvelse vurderes før avliving på hvert enkelt dyr. Ved utilstrekkelig bedøvelse benyttes boltepistol.

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn
Coop Litt Ditt Logo hvit