Til hovedinnhold

Merkeordninger

For deg som kunde

Se etter disse merkene i Coops butikker

Sertifiseringsordninger og merker for miljø og økologi

Svanemerket er det nordiske miljømerket. Svanen er en sertifiseringsordning som garanterer at produktet er blant de minst miljøbelastende innen sin varegruppe, og stiller krav til hele produktets livsløp. Du finner Svanemerket på en rekke produkter, som vaskemidler, papir, hygieneprodukter og maling, samt flere tjenesteområder. 

EU Ecolabel ("Blomsten") er det felles europeiske miljømerket. Blomsten er opprettet av EU-kommisjonen, og er en tilsvarende sertifiserings- og merkeordning som Svanemerket. Blomsten finnes på mange av de samme produktene som Svanen.

Forest Stewardship Council

FSC® (Forest Stewardship Council®) 
Coop Norge SA innehar en FSC-varemerkelisens (FSC® N002676) . Dette betyr at vi er godkjent av FSC Danmark til å bruke FSCs varemerker i kommunikasjon og markedsføring av FSC-merkede produkter. FSC-merket på produktene våre, betyr at de er laget av materialer fra FSC-sertifisert skog og andre ansvarlige kilder.

Se etter våre FSC®-merkede produkter

MSC - Marine Stewardship Council er en sertifiseringsordning som garanterer at fiskebestanden ikke er overfisket og at den er godt forvaltet. Standarden er utviklet i samarbeid med fiskeindustrien, forskere og miljøvernorganisasjoner. Sertifiseringen omfatter fiskerier som driver med fangst av vill fisk eller sjømat. 

ASC - Aquaculture Stewardship Council er en sertifiseringsordning for ansvarlig havbruk, det vil si oppdrettsfisk og -skalldyr. Produkter med ASC-merket har møtt kravene i ASCs standard. Merket viser at sjømaten kommer fra havbruk som har minimert påvirkningene på miljøet og samfunnet.

Ø-merket (Debios økologimerke) garanterer at varen er økologisk. Betegnelsen «økologisk» er juridisk beskyttet, og for å produsere, distribuere eller markedsføre mat og fôr som økologisk må varen være sertifisert av Debio eller tilsvarende utenlandsk kontrollorgan.

EUs økologimerke er sertifiseringsordningen for økologiske varer produsert i EU. Mange produkter er merket både med EU-merket for økologi og nasjonale økologimerker. 

Sertifiseringsordning og merke for tekstiler

Trygge tekstiler (Oeko-Tex) garanterer at produktet er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser mm, altså allergi-, helse- og miljøfarlige stoffer. Du finner merket på klær, håndklær og sengetøy. Merket er ikke et økologimerke.

Sertifiseringsordninger og merker for sosiale forhold

Fairtrade sertifiserer råvareproduksjon og garanterer at bønder og arbeidere får bedre handelsbetingelser og at råvarene i produktet er dyrket etter standarder for trygge arbeidsforhold og bærekraftig jordbruk. Bønder, plantasjer, handelsaktører og merkevarer i hele verdikjeden må følge Fairtrade-standardene som gjelder for dem.

Rainforest Alliance betyr at produktet er blitt dyrket og høstet på en miljøvennlig og sosialt ansvarlig måte. For å bli sertifisert etter Rainforest Alliance, må produksjonen etterleve krav knyttet til arbeidsforhold, miljø, økonomi og drift. Rainforest Alliance og UTZ, som er en lignende merkeordning, ble slått sammen i 2020.

Sertifiserings- og merkeordninger for energi

Energimerking av elektriske apparater er en merkeordning som er påbudt ved norsk lov. Merkingen viser hvor mye elektrisitet hvert produkt bruker, slik at man kan sammenligne ulike produkter og være i stand til å velge det mest energieffektive. Det er egne merker for ulike apparater. Bildet viser merket for kjøleskap.  

TCO er en sertifiseringsordning for datamaskiner, monitorer, hodetelefoner, etc. Merket stiller krav til stråling, kjemikalier, energiforbruk, ergonomi og produsentens arbeid med sosial ansvarlighet. 

Merkeordninger for sunnhet og helse

Nøkkelhullet gjør det enkelt å velge sunnere. Nøkkelhullmerkede varer inneholder mindre fett, salt, sukker og mer fiber sammenlignet med matvarer innenfor samme gruppe. Kriteriene for hvilke matvarer som kan få Nøkkelhullet er fastsatt i fellesskap av norske, svenske og danske myndigheter innenfor mat og helse. I Norge har Helsedirektoratet og 
Mattilsynet ansvar for merkeordningen.

Astma og allergimerket er det nye, felles nordiske merket for astma- og allergivennlige produkter. Merkeordningen administreres av de nordiske astma- og allergiforbund som utvikler kriterier og godkjenner produkter. 


Brødskalaen frivillig merkeordning for merking av brød, avhengig av andel sammalt mel og hele korn i brødet, som merkes på følgende måte: Fint (0-25%), mellomgrovt (25-50%), grovt (50-75%) og ekstra grovt brød (75-100%). 

Merkeordninger for opprinnelse

Nyt Norge er et informasjonsmerke for norsk mat. Nyt Norge stiller krav om at råvarene skal være norske og produsert på gårdsbruk som følger et bestemt kvalitetssystem. Produktene skal være produsert av bedrifter som er lokalisert i Norge. For sammensatte produkter er det tillatt med inntil 25% ikke-norske ingredienser, som salt, ris og sukker. Ordningen administreres av Stiftelsen Norsk Mat. 


Spesialitetsmerket kan gis til norskproduserte matprodukter med spesielle kvaliteter. Ordningen omfatter både nyvinninger og mer etablerte produkter, ofte med en lokal eller regional tilknytning. Ordningen administreres av Stiftelsen Norsk Mat

Geografisk beskyttede betegnelse er en offentlig merkeordning som gir mulighet til å lovbeskytte produktbetegnelser på næringsmidler som har en spesiell geografisk opprinnelse, tradisjon og særpreg. Ordningen administreres av Stiftelsen Norsk Mat. 

Merkeordning for emballasje

Grønt Punkt er et bevis på at leverandøren av produktet er med på å finansiere returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. Coop Norge SA krever at leverandører skal være medlem av en godkjent returordning for emballasje.