Til hovedinnhold

Enorme kutt i matsvinn

Sirkulært

Coop er Norges største aktør innen Too Good To Go. Samarbeidet resulterer i enorme mengder overskuddsmat som blir reddet.

I 2022 ble det i Coop reddet 450 252 poser med overskuddsmat via Too Good To Go appen.

Matsvinn i kontekst

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og er dermed en del av både utfordringen og løsningen når det gjelder matsvinn. I egen virksomhet har Coop matsvinn i butikk, på lager og i industribedriftene. Svinnet er størst i våre dagligvarebutikker der vi i 2022 kastet 18 257 tonn mat. 

Kildene til dette svinnet er i hovedsak redusert varekvalitet, passert utløpsdato eller tilbaketrekkinger. De største varegruppene målt i tonn var brød- og bakervarer og frukt og grønt. Disse kategoriene står for 72 prosent av matavfallet i butikkene. Matavfall inkluderer både matsvinn som er spisbar mat og ikke spisbar mat som 
går til dyrefor eller avfall. I lagervirksomheten var matavfallet 3 481 tonn. Frukt og Grønt er største kategori med 77 prosent der kort holdbarhet er hovedårsaken til svinnet. 

Per 2022, har vi ikke en fullstendig oversikt over matavfallet i Coop Norge Industri. Målet er å rapportere dette i 2023. Det aller meste av svinnet i Coop Norge Industri går til dyremat. I 2022 var dette 10 177 tonn.

Gjør mye

Innen 2025 skal Coop redusere matsvinnet med 30 prosent, mot basisåret 2019, som inkluderer svinn fra butikk og lagre. Coop er tilsluttet bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn som målsetter 50 prosent reduksjon innen 2030, målt fra 2015. Det viktigste er å jobbe med rotårsakene til svinnet og der er rett bestilling det aller viktigste.

Gjennom både økt og forbedret automatisk varebestilling gjennom hele verdikjeden, gode rutiner for rullering, varehåndtering og emballasjearbeid skal vi håndtere varene på en god måte slik at det ikke ender opp som matsvinn. Nedprising av varer er effektfullt og godt likt av kundene og bidro til at matsvinnet ble redusert med 9,4 prosent i tonn fra butikk og lagrene mot fjoråret, målt i tonn svinn.

Coop benytter seg blant annet av To Good To Go, der kunder kan kjøpe forundringsposer med overskuddsmat til rundt en tredjedel av prisen. Coop jobber i tråd med Matvetts Ressurspyramide og har også tiltak på plass for donasjon av overskuddsmat til blant annet Matsentralen og levering dyrefôr. Videre skal vi sikre gode ressursutnyttelse som eksempelvis produksjon av biogass når maten ender opp som svinn.

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn