Til hovedinnhold

Sirkulær økonomi er et sentralt begrep i Coops bære­kraftstrategi.

Bærekraft i Coop:

Bærekraft i Coop

Et sirkulært Coop

Sirkulær økonomi er et sentralt begrep i vår bære­kraftstrategi. Vi skal forbedre bruken av emballasje gjennom vår emballasjestrategi, øke sorterings­graden på avfallet vårt og samtidig redusere mat­svinnet. I de neste årene skal vi bli en enda større bidragsyter i den sirkulære øko­nomien. Dette skal vi gjøre gjennom tjenester for deling, reparasjon og resirkulering. Sirkulære løsninger er et viktig grep for å redusere verdens overforbruk av begrensede råvarer. Men det er avgjørende at forbrukerne opplever dette som gode alternativer til å kjøpe nytt. Ansvaret for denne tilretteleggingen tilhører oss som selger varene, og representerer også nye muligheter i nye markeder.

På klimaområdet har vi over lang tid arbeidet med å redusere energiforbruk og bedre transport­effektiviteten. Alt dette skal bidra til at vi når målet om 40 % reduksjon av klimagasser i egen drift, innen 2025. Egenproduksjon av energi ved hjelp av solceller er godt i gang. Utskifting av klimaskadelige kuldemedier er et annet viktig område, og butikkene våre blir stadig mindre energikrevende.

Flere virkningsfulle tiltak med positive resultater er iverksatt. Vi har avdekket behov for å forsterke innsatsen for å nå målene i bransjeavtalen om redusert matsvinn, der vi i tillegg har et mål om 30 % reduksjon innen 2025. Coop er idag blant annet Norges største aktør på appen Too Good To Go. Ambisiøse samarbeidsavtaler knyttet til økt sortering av brukt emballasje og avfall fra butikk og lager har fungert svært godt og gitt en gjennomsnittlig sorteringsgrad for avfall fra butikk på 79,8 % i 2022. Vi jobber nå mot et mål på 92 % sorterings­grad innen utgangen av 2023. Coop har også som mål å redusere platposeforbruket med 50 % innen 2025. Her forventer vi en fortsatt positiv utvikling fra siste måling på 25 % reduksjon i 2022. 

Aktuelle artikler

 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn