Til hovedinnhold

Åpenhetsloven i Coop

Bærekraft i Coop:

Bærekraft i Coop

Åpenhetsloven i Coop

I Coop er vi opptatt av å være en ansvarlig samfunnsaktør. Vi er engasjert stifter og medlem i Etisk Handel Norge, vi har en egen avdeling for Trygg Vare og vi stiller strenge krav til våre leverandører gjennom innkjøpsavtaler og Coops etiske retningslinjer for leverandører. De globale verdikjedene vi er en del av, bringer med seg forhold som utfordrer høy ansvarlighet og etikk.  Både dagligvare og faghandel kjøper varer fra globale og komplekse leverandørkjeder med kjente utfordringer knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For å møte denne risikoen har Coop Norge SA et tydelig søkelys på aktsomhetsvurderinger som et risikoreduserende tiltak på tvers av virksomheten. Vi anvender en systematisk tilnærming i tråd med OECDs retningslinjer, der informasjonsinnhenting, risikokartlegging og igangsetting og overvåking av tiltak står sentralt. Dette er et kontinuerlig arbeid som vi jobber med som en del av vårt daglige innkjøpsarbeid. Vi får stadig bedre kunnskap om og forståelse for utfordringer knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Redegjørelse om aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) pålegger større bedrifter å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet, leverandørkjeder og hos forretningsforbindelser.

Her beskrives arbeid med aktsomhetsvurderinger Coop Norge SA har gjort, herunder funn i risikokartlegging og risikoreduserende tiltak.

Les redegjørelsen om aktsomhetsvurderinger gjennomført i 2023 her 

Les redegjørelsen om aktsomhetsvurderinger gjennomført i 2022 her 


Relevante rapporter

Års- og bærekraftsrapport Coop Norge 2023

Coop sin bærekraftsrapport: Les bærekraftsrapporten 2022

Årsrapport om arbeidet med aktsomhetsvurderinger og etisk handel i Etisk handel Norge: Våre medlemmer - Etisk Handel
 

Henvendelser knyttet til Åpenhetsloven kan sendes inn til Kundeservice

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn
Coop Litt Ditt Logo hvit