Til hovedinnhold

Coops eierskap kommer fra alle samfunnslag og landsdeler, har ulik bakgrunn, utdanning, etnisitet og legning.

Mørkeblå bakgrunn nederst og kaffekopper som står i ring over

Et mangfoldig Coop

Bærekraft i Coop:

Bærekraft i Coop

Mangfold

Et mangfoldig Coop

Antallet medlemmer øker for hvert år, og de siste årene har vi også med glede observert en enda større andel av nye, unge medlemmer. Coops eierskap kommer fra alle samfunnslag og landsdeler, har ulik bakgrunn, utdanning, etnisitet og legning. Våre medlemmer er et tverrsnitt av Norges befolk­ning. Dette mangfoldet skal naturligvis reflekteres i vår samlede gruppe av ansatte, i selskapets styrende organer og blant de medlemstillitsvalgte. Mangfold, likestilling og inkludering er helt sentrale satsingsområder for oss i Coop og har en høy prioritet i den pågående strategiperioden.

Under Et mangfoldig Coop er det besluttet å kartlegge mangfoldet i organisasjonen, og det er satt i gang et helhetlig arbeid på området. Arbeidet skal styrke Coop som arena for likestilling, integre­ring og reduserte sosiale ulikheter. Samtidig skal arbeidet bidra til at vi fortsetter å tilpasse oss behovene i markedene hvor vi opererer, og øke vår innsikt i disse.

Et enda mer mangfoldig Coop vil også være avgjørende for vår egen utviklingsevne og for våre kommende økonomiske resultater. Styrket mangfold handler derfor også om å tiltrekke de skarpeste hodene og de mest motiverte medarbeiderne. Det vil igjen lede til bedre beslutninger, mer innovasjon og bedre resultater for virksomheten.

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn