Til hovedinnhold

Søk om Mastergradstipend

Søk om Mastergradstipend

Mastergradsstipend 2023/2024

Coop Norge SA utlyser to stipend på vegne av Advokat Dehlis Fond. Fondet ble opprettet i 1921 med det formål «å fremme kooperativ opplysningsvirksomhet». Fondet har eget styre og administreres av Coop Norge SA. 

Studenter kan søke om stipend når formålet er å tilegne seg økt kunnskap om kooperativ virksomhet. Stipendet kan brukes til innkjøp av faglitteratur, deltakelse på arrangementer, prosjekter, studier i inn- og utland og reiser eller lignende aktivitet dersom dette er begrunnet ut fra målet om tildeling av stipendet.

Stipendet skal bidra til at enkeltpersoner kan delta på aktiviteter, gjennomføre prosjekter og/eller med det mål å tilegne seg økt kunnskap om kooperasjonen og dens utfordringer i et historisk-, samtids- og/eller i et framtidig perspektiv.

Egenutvikling og faglig fordypning skal fremme kooperativ opplysningsvirksomhet og øke interessen for kooperasjonen og det kooperative særpreg.

Formål
Stipendene skal bidra til å øke kunnskap og kompetanse om samvirkelagene i Norge og den kooperative tanke.

Emne
For å søke stipend fra Advokat Dehlis Fond, må du skrive om et emne som er direkte relevant for Coop i Norge. Det er ønskelig at masteroppgavene tar for seg et tema innenfor følgende emner:

 • Bærekraft
 • AI/Kunstig intelligens
 • Coop Medlemsprogram
 • HR

Les mer om oppgavene i vedlegget under.

Det er også anledning til å foreslå egne temaer relatert til stipendenes formål.

I søknaden må det spesifiseres hvilket tema masteroppgaven skal ta utgangspunkt i.

Kriterier
Emneområdet må tilføre ny kunnskap og søknaden bør inkludere:

 • Kort om metode og teori på maks to sider
 • En kort prosjektbeskrivelse på maks fire sider
 • Kopi av karakterutskrifter


Praktisk informasjon
Søknaden sendes Advokat Dehlis Fond ved daglig leder Hilde Berge Mæhlum på e-post: hilde.berge.maehlum@coop.no.

Oppgaven kan skrives av én person eller to personer sammen.


Søknadsfrist
Søknadsfristen er 15. november 2023.
Melding om tildeling av stipend: Senest 30. november 2023. 

Utbetaling av stipend
Stipendet er på kr 25 000. Halvparten blir utbetalt ved semesterstart og resten blir utbetalt når oppgaven er bestått og presentert for styret i Advokat Dehlis Fond.

Hvis oppgaven skrives sammen av to studenter, vil stipendet være på kr 15.000 for hver.  Det er advokat Dehlis Fonds intensjon å tildele minimum to stipender for studieåret 2023/2024.

Annen informasjon​
Coop Norge SA stiller med praktisk hjelp underveis og sørger for at kandidaten oppretter kontakt med relevante personer i Coop samt i størst mulig grad får tilgang på nødvendig data.  Konfidensialitetserklæring må signeres.

 

Vedlegg:

Område:
Bærekraft
Problemstilling(er):
 • Veien mot nullutslipp i 2050
 • Stadig flere bedrifter setter seg mål om å være netto nullutslipp innen 2050.
 • For dagligvarebransjen; Hva er nåsituasjonen, og hva er mulighetsrommet for å nå målet?
 • Hvilke typer initiativer kan bidra til de større utslipps-kutt i dagligvaresektoren, både av direkte og indirekte utslipp.
Stikkord:
 • Hva er nåsituasjonen for Coop når det gjelder CO2 utslipp?
 • Hva er de største utslippskildene?
 • Hvordan kan man redusere disse utslippene i dag og i fremtiden?
 • Hvilke beste praksiser finnes på de største områdene for å redusere utslipp? (EU, Dunnhumby, IGD)
 • Hva er en realistisk plan for Coop frem mot 2050 for Coop gitt teknologiutviklingen?
 • Er nullutslipp i 2050 realistisk?

 

Område:
AI/Kunstig intelligens
Problemstilling(er):
 • Bruk av kunstig intelligens i varehandelen
Stikkord:
 • Hvilke konsekvenser kan AI/KI få for varehandelen?
 • Hva er de viktigste nytte-områdene for AI/KI?
 • Hva skal til for å ta i bruk AI/KI på de viktigste nytteområdene?

 

Område:
Digitalisering av Coop sitt Medlems-program 
Problemstilling(er):
 • Nåsituasjon - digitalisering av Coops medlems/lojalitetsprogram ​
  målt mot “Beste praksis” ​
 • Beskrive GAP mellom Coop sin nåsituasjon og “Beste praksis” og foreslå forbedringer for medlems/lojalitets-programmet ​
 • Hva vil en ytterligere digitalisering og innføring av beste praksis bety for Coop når det gjelder nye kapabiliteter (hvilke nye kapabiliteter må støttes gjennom f.eks. IT løsninger for å kunne fornye og forbedre Medlems/ lojalitetsprogrammet?) ​
Stikkord:

Digitale kanaler og forretningsmodeller for medlemsprogrammer - hva kjennetegner suksessrike aktører? ​

  o  Rekruttere nye medlemmer ​

  o  Belønne og beholde medlemmer​

  o  Medlemsfordeler​

  o  Valg av Partnere i medlemsprogrammet og forretningsmodell for partnere ​

  o  Betaling og ID​

  o  Digitale Markedsplasser og plattformer​

Hvilke nye tjenester/ konsepter bør Coop tilby som en del av sitt medlems/ lojalitetsprogram og hva vil det kreve av nye kapabiliteter? ​

 

Område:
HR
Problemstilling(er):
 • Employer Branding
Stikkord:
 • Hvordan bygge et employer brand som ivaretar en helhet, men fremhever styrker ved enkeltavdelinger/kontorer?
 • Hvordan bygge vedvarende preferanse og kjennskap til medarbeidermerkevare, når man ikke er aktivt rekrutterende til enhver tid?
 • Hvordan kan Coops egenart brukes som omdreiningspunkt i profilering av Coop som arbeidstaker?

 

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn