Til hovedinnhold

Coop Innlandet Prisen

Samfunn

Høsten 2020 lanserte vi Coop Innlandet Prisen! Prisen er, i likhet med den tidligere Omtankeprisen, tuftet på våre verdier: innflytelse, omtanke, ærlighet, nytenkende og vår kjerneverdi «tiltro til egenarten».

Fire kvinner som holder diplom, sjekk og blomster

Prisen kan deles ut til personer, lag, foreninger, skoler/skoleklasser eller lignende som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

 • Er aktiv i å bevare og utvikle nærmiljø i forhold til aktiviteter, trivsel og miljø
 • Viser omtanke for andre mennesker på en særskilt måte
 • Bidrar gjennom sitt engasjement for bærekraft til en positiv forskjell
 • Er en inspirasjon for andre innen bærekraft

I år valgte juryen å dele Coop Innlandet prisen 2023 mellom to verdige kandidater.

Begrunnelsen var at kombinasjonen av årets vinnere synliggjør både hva hver enkelt kan gjøre for lokalsamfunnet i forhold til inkludering, bærekraft og frivillighet, samt hvor viktig et frivillig organisasjonsarbeid er for å være en stor ressurs i lokalsamfunn.

Pengepremien ble delt på følgende måte:
Mental Helse Etnedal – 40 000 kr
Ildsjel Eva Aamot - 10 000 kr

Onsdag 20. desember ble Coop Innlandet prisen delt ut til Mental Helse Etnedal på Extra Dokka. Daglig leder Bjørg Olaussen Sagmoen og mange av de frivillige mottok prisen på vegne av hele organisasjonen.

Torsdag 21. desember ble Coop Innlandet prisen delt ut til Eva Aamot på Prix Vestre Gausdal.

Mental Helse Etnedal oppfyller de fleste kriteriene:

 • Er aktiv i å bevare og utvikle nærmiljø i forhold til aktiviteter, trivsel og miljø
 • Viser omtanke for andre mennesker på en særskilt måte
 • Bidrar gjennom sitt engasjement for bærekraft til en positiv forskjell
 • Er en inspirasjon for andre innen bærekraft

Hva er Mental Helse Etnedal?

Mental Helse Etnedal er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseutfordringer, pårørende og andre interesserte. De har i 45 år kjempet for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseutfordringer og et bedre helsetilbud. Mental helse er en organisasjon for alle, uansett seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet og kulturell bakgrunn. Mental Helse jobber for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseutfordringer og et bedre helsetilbud for alle.

Mental Helse Etnedal

Mental Helse Land- Etnedal har 145 medlemmer og er et aktivt lag. De samarbeider med kommunene, samt andre lag og foreninger.

De er et lag med mange aktiviteter, store og små turer, sosiale arrangementer, kurs, markering av verdensdagen, julefeiring og middagsservering som eksempler for noe av det Mental Helse Land-Etnedal gjør. Arbeidet er organisert ved at frivillige stiller til disposisjon for å hjelpe andre. I nominasjonen blir det også beskrevet at prispengene er ønsket til å finansiere mat, tilstelninger, turer, gaver til jul og gode sammenkomster for de som ikke har så mye eller bare trenger noen å være sammen med.

Arbeidet Mental Helse Etnedal gjør påvirker i den grad at trengende i Land og Etnedal kommune får mat, klær, samt hjelp til eksempelvis julegaver og gode samtaler.

Fra venstre: Dag Roger Rinde, Trond Sagmoen, Anne Mette Slåttsveen, Linda Jørgensen, Bjørg L.Olaussen Sagmoen, , Knut Olav Svendsen

Ildsjel Eva Aamot oppfyller de fleste kriteriene som nevnes i prisen:

 • Er aktiv i å bevare og utvikle nærmiljø i forhold til aktiviteter, trivsel og miljø
 • Viser omtanke for andre mennesker på en særskilt måte
 • Bidrar gjennom sitt engasjement for bærekraft til en positiv forskjell
 • Er en inspirasjon for andre innen bærekraft

Hvem er Eva Aamot?

Eva Aamot er ei dame i 80-årene som er kjent i Gausdal. Hun er kjent for sitt frivillige arbeid i frivillighetssentralen hvor hun koker suppe for kulturskolelever på tirsdager, og bidrar på mange andre arrangementer som frivillighetssentralen arrangerer. Hun er også kjent for at hun hver dag på sine daglige turer luker vekk visne blader på blomstene i sentrum samt plukker med seg søppel. Hun er opptatt av å bidra til å gjøre lokalsamfunnet et hyggelig sted å være.

Mottakerne av tilbudet som Eva Aamot bidrar mot er stort sett barn i regi av frivillighetssentralen, men hun hun er også en ildsjel i Gausdal og er opptatt av hva hver enkelt kan gjøre for et renere, ryddigere og et mer inkluderende nærmiljø. Eva Aamot sin innsats er en kombinasjon av organisert bidra via Frivillighetssentralen, også tiltak hun gjør på eget initiativ.

Hun er en rollemodell som vier hvor stor forskjell hver enkelt kan gjøre for å skape positiv endring. Alle kan bidra og at man kan bidra med det en selv har lyst til å gjøre og det en selv har kapasitet til å bidra med. Alle monner drar. Hun er et forbilde på holdninger som er viktig å ha med seg videre.

Fra venstre: Dag Roger Rinde, Odd Rune Hoistad, Eva Aamot

Vinnere av Coop Innlandet Prisen

2022

 • Rydd Ringsaker

2021

 • Makerspace Ringebu

2020

 • Tekna Park Koppang


Vinnere av Coop Innlandets tidligere pris, Omtankeprisen:

2019

Region Gudbrandsdalen: Sel Grendalag
Region Hedmarken: Home-Start Familiekontakten Hamar
Region Øst Hedmark: Møteplassen Elverum 
Region Vestoppland: Stiftelsen Stensveen - trygg i eget uttrykk

2018

Region Gudbrandsdalen: Jenny Midtlien
Region Hedmarken: Ringsaker Røde Kors
Region Øst Hedmark: Morten Algarheim
Region Vestoppland: Sammen i Gjøvik

2017

Region Gudbrandsdalen: Liv Gruven Hansen og Torbjørn Hansen
Region Hedmarken: Ellen Dorothea Grønberg
Region Øst Hedmark: Med hjerte for Solør
Region Vestoppland: Friskus IL

2016

Region Gudbrandsdalen: Linda Berntsen og Anett Haugen, Frurukroken
Region Hedmarken: Navneberget barnehage
Region Øst Hedmark: Åge Hval og Anne Lise Hval
Region Vestoppland: Odnes Vel

2015

Region Gudbrandsdalen: Ringebu sykkelgruppe
Region Hedmarken: Marit Pedersen, Bruktbutikk og loppemarked
Region Øst Hedmark: Sonja Mertens, Butikksjef Marked Coop Atna
Region Vestoppland: Snertingdal Nærmiljøpark

2014

Region Gudbrandsdalen: Eldridstur v/Eldrid Riise, Lora
Region Hedmarkenk: Barnas Stasjon
Region Vestoppland: Besteforeldregruppe på Bøverbru skole

2013

Region Gudbrandsdalen: Torsdagsgruppa på Frivillighetssentralen i Nord-Fron
Region Hedmarken: Værestedet Arbeideren i Hamar
Region Vestoppland: Pensjonert sogneprest Lasse Gran. Lena

2012

Region Gudbrandsdalen: Johannes T. Brualøkken, Dovre
Region Hedmarken: Frelsesarmeen i Brumunddal og Hamar
Region Vestoppland: Wenche Eimann, Dokka

 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆