Til hovedinnhold

Organisasjonen

Medlemseid

Som medlemseid organisasjon er det medlemmene som eier virksomheten. Medlemskap i Coop Innlandet gir mulighet til å påvirke, og til å ta del i overskuddet som skapes.

Blond kvinne smiler foran to som sitter og jobber i bakgrunnen

Coop Innlandet er en medlemsreid organisasjon. Som medlemseid organisasjon er det medlemmene som eier virksomheten. Medlemskap i Coop Innlandet gir mulighet til å påvirke, og til å ta del i overskuddet som skapes.

Årsmøtet er Coop Innlandet SA sitt høyeste organ og består av 30 representanter. 20 medlemsrepresentanter og 10 ansattesrepresentanter. Årsmøtet skal påse at laget blir ledet og at formålet fremmes i samsvar med den alminnelige lovgivning, lagets vedtekter, samt Årsmøtets beslutninger.

Coop Innlandet er inndelt i fire regioner: Gudbrandsdalen, Hedmarken, Vestoppland og Øst Hedmark.
Hver region har et regionråd som består av årsmøterepresentanter og vararepresentanter. Regionrådene fungerer som debatt- og høringsorgan i organisatoriske og driftsmessige saker, samt som bindeledd mellom medlemmene og administrasjonen, styret og årsmøte. Gjennom denne kontakten skal regionrådet ivareta medlemmenes interesser i regionen. 

Årsmøtet består av følgende sammensetning fram til 2024/2025

Region Hedmarken

Medlemsvalgte representanter   På valg
Gunvår Flengsrud Årsmøterepresentant 2024
Anders Wiland Skumsnes Årsmøterepresentant 2024
Magne Neby Årsmøterepresentant 2024
Marius Hojem Årsmøterepresentant 2024
Ingvar Schjerpen Årsmøterepresentant 2024
Karl Eivind Eriksson Årsmøterepresentant 2024
Kai Kristiansen Årsmøterepresentant 2024
Inge Hagemann Vararepresentant 2024
Arnfinn Hongseth Vararepresentant 2024
Tore Stenseth  Vararepresentant 2024
Odd-Arne Pram Vararepresentant 2024
Ansattvalgte representanter    
Eli Rønnekleiv Årsmøterepresentant 2024
Kjetil Olsen Årsmøterepresentant 2024
Helene Hjelmeland Årsmøterepresentant 2024
Iver Skjerve Vararepresentant 2024
Ola Grøndalen Vararepresentant 2024
Erik Sukkestad Vararepresentant 2024

Region Øst-Hedmark

Medlemsvalgte representanter   På valg
Espen Andre Kristiansen Årsmøterepresentant 2024
Ragnhild Ensrud Årsmøterepresentant 2024
Kari Kjærnet Årsmøterepresentant 2024
Jan Tore Myrbakken Årsmøterepresentant 2024
Borge Torgeir Embretsen Vararepresentant 2024
Olav Jenssveen Vararepresentant 2024
Gunn Rauken Vararepresentant 2024
Bjørn Jarle Røberg-Larsen Vararepresentant 2024
Ansattesvalgte representanter    
Anne May Waaler Årsmøterepresentant 2024
Aleksander Ludvigsson Årsmøterepresentant 2024
Bjørn Kvisgaard Årsmøterepresentant 2024
Anne Berit Halberg Nunez Vararepresentant 2024
Gry Janet Andersen Røise Vararepresentant 2024
Liv Karin Suren Mellembakken Vararepresentant 2024


Region Gudbrandsdalen

Medlemsvalgte representanter   På valg
Venke Helen Sletten Årsmøterepresentant 2024
Åge Langsethagen Årsmøterepresentant 2024
Erik Stenumgaard Årsmøterepresentant 2024
Astrid Skomakerstuen Årsmøterepresentant 2024
Rune Leistad Amundsen Vararepresentant 2024
Anita Hagen Lundstuen Vararepresentant 2024
Steinar Koen Vararepresentant 2024
Torveig Dahl Vararepresentant 2024
Ansattesvalgte representanter    
Ann-Torill Sjøvik Årsmøterepresentant 2024
Cornelia Alhovik Årsmøterepresentant 2024
Lise Avlestuen Årsmøterepresentant 2024
Rune Leren Vararepresentant 2024
Mathias Skrugstad Vararepresentant 2024
Ruth Lillian Isene Aanekre Vararepresentant 2024


Region Vestoppland

Medlemsvalgte representanter   På valg
Bjørn Stenvold Årsmøterepresentant 2024
Finn Olav Rolijordet Årsmøterepresentant 2024
Aud-Karin Grøtberg Årsmøterepresentant 2024
Lars Helge Narum Furulund Årsmøterepresentant 2024
Tor Bernhard Slaathaug Årsmøterepresentant 2024
Vegard Jakobsen Evensen Vararepresentant 2024
Wenche Kristin Sveum Vararepresentant 2024
Arnfinn Stensrud  Vararepresentant 2024
Arne Erik Haldsrud Vararepresentant 2024
Ansattesvalgte representanter    
Erling Jakobsen Årsmøterepresentant 2024
Solfrid Ringsveen Engen Vararepresentant 2024
Hildegunn Bilit  Vararepresentant 2024
Knut Olav Svendsen Vararepresentant 2024
Årsmøtets ledelse

Anders Wiland Skumsnes Ordfører 2023


Styret

Medlemsvalgte representanter   På valg
Magnar Linnerud Styreleder  2023
Jan Gunnar Olbergsveen Nestleder  2024
Kai Magne Rødningsby Styremedlem 2023
Brit Holen Styremedlem 2023
Anne Kari Vik Styremedlem 2024
Britt Kari Bolstad Møtende varamedlem 2023
Ansattesvalgte representanter    
Anne Grete Berget Styremedlem 2023
Jan Olav Sæther Styremedlem 2023
Frode Vikholt Styremedlem 2024

Valgkomite

Kjell Borglund Vestoppland Leder 2021
Gunnar Åvangen Hedmarken Medlem 2020
Elin Christine Lierstuen Nydal Gudbrandsdalen Medlem 2021
Morten Alm Birkelid Øst-Hedmark Medlem 2020
Jorun Wills-Hammer Vestoppland Personlig vara 2020
Konrad Soglo Gudbrandsdalen Personlig vara 2021
Hans Martin Gaaserud Hedmarken Personlig vara 2020
Tove Rigmor Berg Enger Øst-Hedmark Personlig vara 2021


Neste Coop Valg er i 2026

 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn
Coop Litt Ditt Logo hvit