Til hovedinnhold

Organisasjon

Hva er Coop Midt-Norge?

Coop Midt-Norge SA (CMN) - en bedrift eid av ca. 270.000 medlemmer.

Blond kvinne smiler foran to som sitter og jobber i bakgrunnen

Hva er Coop Midt-Norge?

Coop Midt-Norge er landsdelens største handelsaktør med 131 butikker i 28 kommuner, fra Rana i nord til Røros i sør. Laget er geografisk inndelt i 5 regioner. Nærmere oversikt over våre butikker finner du under butikker.
Som medlem er du samtidig eier av CMN. Du oppnår en rekke fordeler som medlem. Den viktigste er 3 % kjøpeutbytte på kjøp i våre butikker. Flere fordeler finner du under «Medlemsfordeler».

Vedtekter Coop Midt-Norge(PDF)

Medlemsorganisasjonen

Vi er en medlemseid organisasjon som er inndelt i 5 regioner. Hver region har sitt regionråd som består av medlemsvalgte og ansattvalgte representanter. I regionrådsmøtene møter både de faste representantene og vararepresentantene. De faste representantene i regionrådene utgjør Årsmøtet i CMN. Valg av medlemsvalgte representanter til Årsmøtet skjer ved digitalt valg. Neste valg er i januar/februar 2026. Valg gjennomføres annethvert år. Ved valget har alle personlige medlemmer over 18 år stemmerett. Regionrådene fungerer som debatt- og høringsforum for organisatoriske og driftsmessige saker:

• Omsetnings- og resultatutviklingen for laget totalt og butikknettet innen regionen.
• Butikkstruktur, butikkprofil, butikkstandard og veivalg/prioriteringer.
• Opplegg for eiermøter/kundetreff innen regionen.
• Saksliste for Årsmøtet.
• Forslag til vedtektsendringer.

Årsmøtet

Årsmøtet er vårt høyeste organ og består av 45 medlemmer, 30 medlemsvalgte representanter og 15 ansattvalgte representanter. Årsmøtet avholder 2 møter i året. Ekstraordinære årsmøter avholdes etter behov.

Styret i Coop Midt-Norge

Navn Stilling/funksjon Merknad
Toril Valla Styreleder Medlemsvalgt
Pål Hofstad Nestleder Medlemsvalgt
Tom Helmersen Styremedlem Medlemsvalgt
Elin Ulstad Stokland Styremedlem Medlemsvalgt
Tore Høiem Styremedlem Medlemsvalgt
Kirsti Mauseth Sætran Styremedlem Medlemsvalgt
Ingvild T. Indseth 1. varamedlem Medlemsvalgt
Tor Andreas Skagseth 2. varamedlem Medlemsvalgt
Mette Uthus Dragsten 3. varamedlem Medlemsvalgt
Unn-Kristin Straumbotn Styremedlem Ansattvalgt
Monica Rønning Styremedlem Ansattvalgt
Morten Teigen Styremedlem Ansattvalgt
Torgeir Svenning Styremedlem Ansattvalgt
Espen Rosvold Viken 1. varamedlem Ansattvalgt
Hege Iren Sørhøy 2. varamedlem Ansattvalgt
Lars Erik Sandvik 3. varamedlem Ansattvalgt
Gerd Lysholm 4. varamedlem Ansattvalgt
Per Ivar Selbæk 5. varamedlem Ansattvalgt
Nina Wikmark 6. varamedlem Ansattvalgt

Snarveier

 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn