Til hovedinnhold

Jobb hos oss

Bilde av Ålesund på kvelden.

Jobb hos oss i Coop Nordvest

Coop Nordvest:

Coop Nordvest SA

Jobb hos oss

Coop Nordvest har over 2200 ansatte fordelt på over 140 butikker og 3 kontorer (Førde, Ålesund og Orkanger).

Vårt markedsområde strekker seg fra Sognefjorden i sør og helt til Stokkøya nordvest for Trondheim.

deibestefolka

I Coop Nordvest er vi alltid på jakt etter "deibestefolka". Vi er en stor aktør innen dagligvare, byggevare og annen faghandel (kafé, sport, manufaktur, gull og sølv).

I Coop Nordvest er det mange ulike karrieremuligheter, blant annet:

 • Butikkdrift
 • Økonomi/administrasjon
 • IT/Sikkerhet
 • Logistikk
 • Marked/kommunikasjon
 • Organisasjon
 • HR (personal)/lederutvikling
 • Eiendomsutvikling

Hvordan er vi som arbeidsgiver?

Coop Nordvest skal være en trygg, inkluderende og god arbeidsplass for alle våre fantastiske ansatte. Alle våre ansatte er viktige bidragsytere og gjør sitt for at vi i fellesskap når våre mål. Dette skjer ved at hver enkelt ansatt hos oss bidrar med initiativ, engasjement og interesse for både sin egen og Coop Nordvest sin utvikling. Våre ansatte er også medeiere og får utbytte og ansattrabatter.

Vår kultur

Kultur skapes av de som bidrar til den. Vi er likevel opptatt av at vi har satt en standard som vi ønsker at alle som jobber hos oss kan identifisere seg med. Gjennom å etterleve våre verdier tror vi at det bygges opp en sterk felles tilhørighet blant våre ansatte. Vårt mål er at alle ansatte hos oss skal være stolte over det vi sammen får til i Coop Nordvest, og ikke minst stolte over å være en del av Coop-familien. Hos oss er vi opptatt av å fremme lojalitet og fellesskapsfølelse. Vi løfter våre ansatte og holder fokus på en sunn vinnerkultur hvor anerkjennelse holdes høyt.

Våre kjerneverdier er; Tiltro til egenart, Innflytelse, Omtanke, Ærlighet, Nytenkende. Les mer Les mer om verdikompasset vårt her

Hvordan utvikler vi våre ansatte?

I Coop Nordvest er vi opptatt av at våre ansatte skal få utvikle seg. Vi satser på de som har lyst å satse på oss. Hos oss kan du jobbe i samme selskap og samtidig ha mulighet til å velge mellom mange yrkesretninger. Vi skal ha de mest fornøyde ansatte i bransjen med de dyktigste lederne. Vi har best omdømme blant kundene i vår bransje og har som mål å beholde dette. For å få til dette jobber vi kontinuerlig med ulike utviklingsprogram for våre ledere og ansatte, og vi har for eksempel:

 • Lederutviklingsprogram for butikksjefer og assisterende butikksjefer
 • Butikksjef-akademi
 • Coop skolen (et digitalt utdanningsprogram)
 • Ulike fagkurs innen butikk og salg

I Coop Nordvest har vi et stort fokus på fornøyde kunder. De som bidrar mest til dette er våre fantastiske ansatte ute i butikk.

Kunden først programmet består av følgene kriterier for kunden:

 • Jeg finner og får produktene jeg forventer
 • Jeg får topp kvalitet på det jeg ønsker å handle
 • Prisene og tilbudene er gode på de produktene jeg kjøper
 • Fantastiske ansatte som gir meg lyst til å komme tilbake
 • Det lønner seg å være medlem hver gang jeg handler

Vi er opptatt av bærekraft

Coop er opptatt av bærekraft, og omtanke for mennesker, dyr og miljø blir stadig viktigere. Derfor jobber vi kontinuerlig med å redusere vår klima- og miljøpåvirkning. I Coop Nordvest har vi bestemt at vi skal være i førersetet i bransjen for å redusere matsvinn og kaste minst mat. Vi har derfor en nullvisjon for kasting av mat og fokus på bærekraftige produkter. Våre nedfelte mål er i tråd med FN's mål for bærekraft og omfatter blant annet:

 • Arbeid for å redusere klima- og miljøfotavtrykket fra driften av Coops virksomhet
 • Utvikling av stadig mer bærekraftige produkter
 • Bidrag til et sunnere kosthold og mer fysisk aktivitet
 • Være en samarbeidspartner i utviklingen av gode lokalsamfunn
 • Inspirere kundene til å være bevisste forbrukere

For å lese hele vår policy om bærekraft, se: Bærekraft i Coop

HMS - Helse, miljø og sikkerhet

HMS handler om helse, sikkerhet og arbeidsmiljø - og det tar vi på alvor. Alt som påvirker våre ansattes arbeidssituasjon og våre kunders sikkerhet, må vi ta på alvor. Et godt arbeidsmiljø er en grunnleggende faktor for å utvikle en sunn bedrift det er godt å jobbe i. Jobber du i Coop Nordvest kan du være sikker på at vi følger gjeldende lover og rammeverk. HMS er et arbeid som alltid er i utvikling og som er et fokusområde hos oss.

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn
Coop Litt Ditt Logo hvit