Til hovedinnhold

Årsmøtet

Et regioninndelt lag

Årsmøtet er lagets høyeste organ og består av 30 faste medlemmer, hvorav 20 velges av medlemmene og 10 av og blant de ansatte.

Gjennom Årsmøtet utøver medlemmene som medeiere den øverste myndighet i Coop Vestviken. Årsmøtet skal påse at laget blir ledet og at formålet fremmes i samsvar med den alminnelige lovgivning, lagets vedtekter, samt Årsmøtets beslutninger. Årsmøtet velger styre og andre utvalg Årsmøtet finner nødvendig.

Les mer i våre vedtekter

Coop Vestviken er et regioninndelt lag og har følgende sammensetning frem til årsmøtet 2022:

REGION ØST 2020-2022

REGION VEST 2020-2022

ANSATT REPRESENTANTER 2020-2022

Tillitsvalgte Tillitsvalgte Representanter til Årsmøtet

Fast
Blagovestka Riser
Per Arne Nyberg
Jo Heier
Espen Bjerke
Alexander Berg
Heidi Therese Nordstrøm
Mette Kaaby
Nina Rygh
Astrid Bratland
Agneta Linden Moen
Marianne Rieber-Mohn
Blerim Gjoni
Daniel Walter
Arvid Barstad

Vara
Stig PEdersen
Julie Kvamme
Egil Dahl
Randi Ellinor Stensaker
Ole Inge Gaasø
Bjørn-Erik Sveberg

Fast
Terje Kvam
Øivind A. Flata
Arne Johan Karlsen
Inge Vidar Aasen
Tore Bakke
Terje Koch

Vara
Christian Fredrik Holst

Fast
Hans Kr. Rasmussen
Jørgen Sveberg
Mikael Caspersen
Thomas Olsen Villø
Tina Fosse
Merethe Bjerknes
Mari Nygård
Anita Pettersen
Geir Arne Reiss
Marius Sjøhaug

Vara
Espen Røstgård
Ragnhild Grimstad
Elise Rian Johansen

Coop Vestviken:

Coop Vestviken SA

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn