Til hovedinnhold

Styret

Se styret

Styret i Coop Vestviken består av åtte medlemmer, hvor leder, nestleder og tre medlemmer med tilhørende vara velges av årsmøtet.

Bilde av et kontorlokale.

Styret i Coop Vestviken består av åtte medlemmer, hvor leder, nestleder og tre medlemmer med tilhørende vara velges av årsmøtet.  De resterende tre medlemmene med tilhørende vara velges av og blant de ansatte i virksomheten.  Hvert kjønn skal være representert med minst 3 styremedlemmer.

Styreleder og og to styremedlemmer står på valg det ene året, og nestleder og et styremedlem det andre året.  

Styret skal bl.a. sørge for tilfredsstillende organisering av virksomheten, ha løpende tilsyn med lagets drift og påse at bokføring og formuesforvaltning er i samsvar med gjeldende lov og retningslinjer.​

Les mer i våre vedtekter(PDF)

    Valg til

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem ansatt

Styremedlem ansatt

Styremedlem ansatt

Vara

Vara

Vara

Vara ansatt

Vara ansatt

Vara ansatt

Vara Ansatt

Vara Ansatt

Inge Hilde Kitterød

Toril Opsal Thorp

Erik Kaupang

Svein Arne Lilleløkken

Jon Norvald Evensen

Merethe Caspersen

Kenneth Waage

Svein Løkås

Agneta Lindèn Moen

Daniel Walter

Julie Kvamme

Anders H. Kristoffersen

Eli Haga-Bauer

Kristian Theie

Marianne Cecilie Engen

Hege Grøtlien

2023

2022

2022

2023

2023

2022

2022

2022

2023

2023

2022

2022

2022

2022

2022

2022

 

Coop Vestviken:

Coop Vestviken SA

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn
Coop Litt Ditt Logo hvit