Til hovedinnhold

Kylling

Ansvarlighet

Allerede i 2013 startet bransjen et dyrevelferdsprogram for kylling. Coop var tidlig ute økologisk kylling under egen merkevare Änglamark, som har bedre plass og miljøberikelse.

Leveforhold

Allerede i 2013 startet bransjen et dyrevelferdsprogram for kylling. Coop var tidlig ute økologisk kylling under egen merkevare Änglamark, som har bedre plass og miljøberikelse.  I dag har alle våre produsenter miljøberikelse i kyllinghusene.

Tetthet og hybridvalg

Coops leverandører benytter hovedsakelig kyllingrasen (hybrid) Ross 308. Dette er ansett som en bærekraftig hybrid som viser god utvikling på viktige velferdsparametere. Coop tilbyr saktevoksende hybrider gjennom Gårdsklekket og Änglamark økologisk kylling. Salget av disse variantene er økende og våre leverandører utvikler stadig produksjonen.

For kylling er det krav til tetthet i kyllinghuset. En relativt liten, men stadig økende andel av kyllingene kommer fra saktevoksende raser (hybrider) i produksjoner med mindre tetthet enn 30 kg/m2.

Skader, sykdom og dødelighet

En viktig velferdsparameter for slaktekylling er såkalt tråputescore. Skader på tråputene kan indikere dårlig miljø i kyllinghuset, men kan også skyldes forhold knyttet til fôr, strø eller ventilasjon. Avvik på tråputescore følges fortløpende opp av våre veterinærer som sikrer at tiltak blir gjennomført på gården. Ved dårlige resultater, må kyllingprodusenten redusere tettheten i neste flokk.

Transport, avliving og slakt

Transport kan være en stor påkjenning for kyllingene. Korte transportavstander er positivt for dyrevelferden og bidrar til å opprettholde en lav dødelighet. Vår hovedleverandør samarbeider tett med slakteriet og sørger for oppfølging av transportør og plukkere for å avdekke årsak til dødelighet og tiltak skal følges opp. Gjennomsnittlig transporttid til slakteriet er 40 minutter, altså langt under det norske lovkravet på 12 timer.

I samarbeid med våre leverandører utvikles stadig nye tiltak for å forbedre dyrevelferden for fjørfe, både på gården, under transport og på slakteriet.

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn