Til hovedinnhold

Vi som jobber med eiendom har et stort ansvar og en betydelig mulighet til å gjøre en forskjell.

<<      COOP NORGE EIENDOM       PROSJEKTER       EIENDOMMER         BÆREKRAFT        KONTAKT

Sammen om bærekraftsløsningene

Tallene er tydelige og alarmerende. Bygg- og eiendomssektoren står for rundt 40 prosent av globale klimagassutslipp.

Det er mer enn noen annen bransje. I henhold til Grønn Byggallianse representerer utslippene fra bygg og eiendom i Norge rundt 16 prosent av den nasjonale totalen. I tillegg til dette har byggebransjen et forbedrings potensial når det gjelder ESG, altså klima og miljø, sosiale forhold og forretningsetikk.

Det betyr at vi som jobber med eiendom, ikke bare har et stort ansvar, vi har også en betydelig mulighet til å gjøre en forskjell i de kommende årene. Den muligheten har vi i Coop Norge Eiendom (CNE) omfavnet med begge hender.

I løpet av det siste året har vi laget en helt ny og omfattende bærekraftstrategi. Den vil gi oss god støtte når tøffe beslutninger rundt fremtidens handels eiendom skal tas. Reisen har gitt oss uvurderlig innsikt i hvor vi står i dag, samt hvor og hva vi skal bidra med de neste årene. Strategien er utarbeidet i tråd med eksisterende arbeid og satsninger for samvirkelagene og Coop Norge SA.

Arbeidet med den nye strategien har ikke vært forbeholdt ledergruppa. Vi har, i samarbeid med konsulentselskapet PWC, inkludert våre medarbeid ere gjennom dedikerte prosjekt- og arbeidsgrupper. Coop er tuftet på samarbeid, og det har vært en viktig føring for oss i perioden som ligger bak oss. Takk til alle som har bidratt. Jeg er stolt over engasje mentet som er vist og innsatsen som er lagt ned.

Som en landsdekkende aktør er det avgjørende at vi tenker helhetlig. Dette gjelder selvsagt også vårt arbeid med bærekraft. Derfor er strategien delt inn i fire satsningsområder:

  • CNE skal skape handelseiendom for fremtiden,
  • CNE skal være en ettertraktet samarbeidspartner på bærekraft,
  • CNE skal levere grønne bygg, og
  • CNE skal sikre en ansvarlig leverandørkjede.

I vår barekraftrapport kan du lese mer om hvorfor disse områdene er valgt ut, og hvilke hovedmål vi har satt oss for hvert område.

Vi har små og store prosjekter over hele landet som til enhver tid skal skape mer bærekraft. Jeg heier på hvert eneste tiltak som gjennomføres. La meg likevel få rette litt ekstra oppmerksomhet mot Extra-butikken i Dr. Munks gate 6 i Porsgrunn. Butikken som ble åpnet i oktober 2022, er full av spennende løsninger og er blant landets mest bærekraftige handelsbygg. Målet er at butikken skal gi oss læring og innsikt, slik at vi i fremtiden kan gjøre alle bygg og eiendommer vi er involvert i grønnere. Mer om Dr. Munk finner du mot slutten av denne publikasjonen.

Med over to millioner Coop-medeiere i ryggen er det vår plikt å være en ansvarlig aktør som bidrar til å løse samfunnsmessige utfordringer med minst mulig fotavtrykk. Den nye strategien, som nå er på plass, gjør oss enda bedre rustet til å levere på denne oppgaven.

Sammen med mine engasjerte og dyktige kollegaer skal vi sørge for å levere på vårebærekraftsmål, mål som også er sterkt forankret i selskapets overordnede strategi. Jeg kan med hånden på hjertet si at alle vi som jobber i CNE, ser frem til å bidra i dette viktige arbeidet som ligger foran oss.

Vår bærekraftsstrategi:

Åpenhetsloven:

I denne redegjørelsen fremkommer arbeidet Coop Norge Eiendom har gjort med aktsomhetsvurderinger og tilpasning til lovens plikter i 2022. Redegjørelse av aktsomhetsvurderinger (PDF).

Henvendelser knyttet til Åpenhetsloven kan sendes inn til Kundeservice (coop.no)

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn