Til hovedinnhold

Våre verdier

Helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon

En god bedriftskultur skal bidra til å fremme et godt arbeidsmiljø der medarbeiderne trives og leverer gode kundemøter.

To damer holder i en papir Extra poser med grønnsaker og smiler.

Arbeidsmiljøloven fremhever at arbeidsmiljøet skal gi grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Det at vi lever opp til verdiene våre, har etter vår mening betydning for om medarbeiderne opplever arbeidet som nettopp helsefremmende og meningsfylt. I tillegg er det viktig for oss at kundene og samarbeidspartnerne våre møter en profesjonell organisasjon som er preget av verdiene våre. Verdier for en god bedriftskultur Vi mener at verdiene våre bidrar til en sterk og god bedriftskultur som styrker arbeidsmiljøet og gir medarbeiderne en helsefremmende og meningsfull hverdag. Dermed kan de igjen bidra til at kundene får mer enn «melk og brød». Et møte med oss skal berike hverdagen for dem vi samhandler med.

 

Å bli møtt med omtanke fra ledere og kollegaer er viktig for at den enkelte medarbeider skal oppleve tilhørighet og trivsel. Det er grunnleggende for alle mennesker å føle at de tilhører en gruppe – er én av flokken. Vi har styrket arbeidet med inkludering av nyansatte og får ofte tilbakemeldinger fra medarbeidere om hvor viktig fellesskapet med kollegaer er. For mange kunder er kontakten med medarbeiderne i våre butikker et viktig lysglimt i hverdagen. Et smil, en hyggelig kommentar eller et ønske om en god dag kan ha betydning for deres livskvalitet. Å vise omtanke er gratis, men kan ha uendelig stor verdi, både for giver og mottaker. Vi er også opptatt av å vise omtanke for miljøet rundt oss – direkte gjennom vår egen aktivitet og avtrykket vi setter, og indirekte gjennom organisasjoner vi støtter på ulike måter.

For at ærlighet skal prege kulturen vår, er vi avhengige av at den enkeltes indre kompass er innstilt på å vise vei mot ærlighet. Gjennom vår lederutvikling Loop og på ledersamlinger har vi på ulike måter jobbet med å skape bevissthet rundt viktigheten av ærlighet. Som andre organisasjoner opplever også vi at noen medarbeidere ikke klarer å være ærlige. Å opptre uærlig kan ha stor påvirkning på en persons selvfølelse og trivsel og kan dessuten være ødeleggende for arbeidsmiljøet og vårt omdømme. For å fremme ærlighet legger vi også vekt på at regler og rutiner skal følges. Vi skal kunne stå for det vi gjør både overfor hverandre og overfor våre samarbeidspartnere, oppdragsgivere og kunder.

Å kunne påvirke sin egen arbeidssituasjon er viktig for alle mennesker. Gjennom å ha innflytelse vil den enkelte få en viss grad av selvbestemmelse. Våre tillitsvalgte har mulighet til å påvirke gjennom ulike samarbeidsfora. God dialog mellom ledelsen og de tillitsvalgte er viktig for at vi skal nå våre mål. Våre medlemmer har innflytelse gjennom deltakelse i valg av sine tillitsvalgte. Disse gis innflytelse gjennom deltakelse i ulike fora sammen med bedriftens styre og ledelsen.

Vi oppmuntrer våre medarbeidere til å prøve ut nye måter å løse små og store oppgaver på. Vi ber ledere gi medarbeiderne rom for å prøve og feile. Å være nytenkende krever både innsats og mot, og hverdagen til medarbeiderne våre endrer seg hele tiden. Nå som mange kunder skanner og betaler varene selv, får mange medarbeidere frigjort tid til andre oppgaver og nye måter å møte kundene på. Vi har satt søkelys på behovet for kontinuerlig utvikling og ønsker å gjøre den enkelte medarbeider bevisst på selv å oppsøke ny kunnskap og lære litt nytt hver dag.

 

Verdiprisen

For å forsterke vår ønskede kultur deler vi ut vår verdipris til en medarbeider eller avdeling som har utmerket seg med hensyn til etterlevelse av våre verdier.

 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆
 • ▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

  ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆ ▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆▆

Coop Sørvest SA

Coop Sørvest SA

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn
Coop Litt Ditt Logo hvit