Til hovedinnhold

De 17 bærekraftsmålene favner bredt, og mange av de 169 delmålene dekker tematikk som Coop i ulik grad kan påvirke.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål og Coop

FNs bærekraftsmål og Coop

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og redusere klimaendringene innen 2030. Målene skal vise vei for medlemsland, virksomheter og sivilsamfunnet slik at alle kan bidra til at målene nås.

De 17 bærekraftsmålene favner bredt, og mange av de 169 delmålene dekker tematikk som Coop i ulik grad kan påvirke. Coop prioriterer derfor de mål og delmål hvor vi har størst påvirkningsmulighet. Dette gjør vi fordi vi har et ansvar, men også fordi vi tror de bedriftene som takler dagens bærekraft­utfordringer best, vil bli morgendagens vinnere.

Coops prioriterte bærekraftsmål

#3 God helse og livskvalitet

Coop skal påvirke handlevaner og helse i positiv retning. Vi skal prioritere sunne kategorier i tråd med nasjonale kostråd og målsettinger, samt bidra til Intensjonsavtalen for sunnere kosthold, som vi har signert med myndighetene. Vi skal benytte mulighetene som ligger i produktutvikling, markeds­tiltak og andre aktiviteter for å fremme sunnere valg og bedre helse.

#9 Industri, innovasjon og infrastruktur

#9 Industri, innovasjon og infrastruktur

Coop skal investere i og ta i bruk ny teknologi knyttet til transport, energiproduksjon og -forsyning, samt bidra til den sirkulære økonomien gjennom økt gjenvinning og bruk av resirkulerte materialer. Effektiv ressursbruk og redusert miljø- og klimaavtrykk vil redusere klimarisiko og skape nye kommersielle muligheter.

#10 Mindre ulikhet

#10 Mindre ulikhet

Coop skal fremme mangfold i alle deler av organisasjonen og bidra til mindre ulikhet i verdikjeden. Med over 2 millioner medlemmer, 28 000 ansatte i Norge og globale verdikjeder er vårt arbeid for mindre ulikhet todelt. Strategisk arbeid med mangfold vil gi oss bedre prestasjoner, og økt oppmerksomhet på verdikjeden vil sikre en ansvarlig og bedret produksjon der den finner sted.

#11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

#11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Coop skal utvikle bærekraftige butikker som er tilpasset lokalsamfunnet, og bidra til redusert miljø­belastning i byer, så vel som mindre samfunn. Vi skal sørge for effektiv og miljøvennlig transport, avfallshåndtering og energibruk, tilpasset miljøet vi opererer i.

#12 Ansvarlig forbruk og produksjon

#12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Coop skal redusere avtrykket på miljøet ved å velge bærekraftige råvarer og produksjonsmetoder, ta i bruk resirkulerte materialer og bidra til sirkulære ressursstrømmer. Gjennom tett samarbeid med leverandører og produsenter, skal vi fremme forsvarlige arbeidsforhold. Vi skal sette medlemmene og kundene våre i stand til å ta informerte valg, til beste for seg selv og omverdenen.

#13 Stoppe klimaendringene

#13 Stoppe klimaendringene

Coop skal redusere våre direkte og indirekte utslipp fra energiforbruk, transport, produkter og tjenester. Vi skal bidra i omstillingen til et lavutslippssamfunn og gjøre virksomheten mindre sårbar for risiko knyttet til råvarer og reguleringer, samtidig som vi øker egen konkurransekraft.

#17 Samarbeid for å nå målene

#17 Samarbeid for å nå målene

Samarbeid er kjernen i Coops virksomhet. Vi skal alltid være en ettertraktet samarbeidspartner og skal invitere myndigheter, organisasjoner, leverandører, medlemmer og kunder til nye former for samarbeid med mål om å skape verdier og bærekraftige løsninger.

Bærekraft i Coop:

Bærekraft i Coop

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn
Coop Litt Ditt Logo hvit