Til hovedinnhold

Coops hverdag er preget av tett og nødvendig samarbeid med mange ulike aktører.

Samarbeid for å nå våre mål

Coops hverdag er preget av tett og nødvendig samarbeid med mange ulike aktører.

Medlemmenes medbestemmelsesrett

Coops over 2 millioner medlemmer påvirker arbeidet til Coop gjennom å velge representanter til Coops styrende organer.

Kunden først

Coops forretningsstrategi sier "kunden først". Hva kundene og medlemmene mener er den viktigste informasjon for utviklingen av Coop.

 • Medlemmene blir regelmessig spurt om hva de synes om Coop, basert på sin siste handleopplevelse.
 • Coops kundesenter svarer på cirka 1000 henvendelser daglig. Innspill, spørsmål og klager fra medlemmer og andre kunder er verdifull informasjon i prosessen med å gjøre Coop bedre.
 • Medlemmenes registrerte handel gir informasjon som Coop bruker til å forbedre kundeopplevelsen, men også til å gi hver enkelt eier tilbud og rabatter på varene de handler regelmessig.

Ansatte 

Cirka 28 000 personer er ansatt i de over 60 samvirkelagene og deres butikker. Cirka 5400 er ansatt i Coop Norge SA med datterselskaper. Ansatte i samvirkelagene er representert i samvirkelagenes høyeste besluttende organ, som er årsmøtet. Både samvirkelagene og Coop Norge SA har representanter for de ansatte i sine styrer. Både Coop Norge SA og samvirkelagene er organisert i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen. Alle ansatte i Coop er omfattet av kollektive arbeidsavtaler.

Leverandører 

Tett samarbeid med leverandørene er avgjørende for Coops ønske om å tilby kvalitetsprodukter og bidra til lokal verdiskapning. Samarbeidet er også viktig for å nå våre mål om sunnere mat, reduserte klimagassutslipp, lavere miljøbelastning og bærekraftige leverandørkjeder. 

Myndigheter 

Coop har jevnlig både formell og uformell kontakt med norske myndigheter om ulike politikkområder. Vi opplever at vi har en viktig rolle i å bidra til at politikken blir utformet på en måte som lar seg gjennomføre i praksis. Vi ønsker å levere på forventningene myndighetene stiller til norsk næringsliv.

Bransjesamarbeid 

 • Coop er representert i Virke sitt styre for dagligvarehandelen og deltar i felles initiativ, for eksempel arbeid for sunnere mat.
 • Coop er representert i styret i Dagligvarehandelens Miljøforum, DMF, som koordinerer arbeidet med overordnede utfordringer knyttet til bærekraft og redusert miljøbelastning for dagligvarebransjen. Coop er aktivt representert i alle DMFs faggrupper.
 • Coop har signert Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn og sitter i styret i Matvett.
 • Coop er medlem av Grønt Punkt Norge og sitter i styret for Norsk Returkartong. Grønt Punkt sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp i Norge.
 • Coop er medlem av Roundtable of Sustainable Palm Oil (RSPO).
 • Coop sitter i styret i Stiftelsen Norsk Mat, en uavhengig stiftelse som blant annet har ansvar for nettstedet lokalmat.no og merket Nyt Norge
 • Coop sitter i styret for Merkur-programmet, et statlig eid utviklingsprogram for butikker i distrikts-Norge.

Organisasjoner

 • Coop er stifter, medlem og er representert i styret i Handelens Miljøfond.
 • Coop er strategisk partner med EAT, som jobber for mer bærekraftig og helsefremmende matproduksjon globalt.
 • Coop er strategisk partner med ZERO og samarbeider om fornybar varetransport.
 • Coop er medlem i GMO-nettverket, som arbeider for å sikre forbrukere og matprodusenter retten til å velge GMO-fri mat, fôr, frø og dyr.
 • Coop er stifter, medlem og sitter i styret i Etisk handel Norge.
 • Coop støtter Kreftforeningen og søker deres råd i helserelaterte spørsmål
 • Coop har utstrakt kontakt med flere miljøorganisasjoner, og søker deres råd både i utvikling av strategier og i konkrete saker.

Internasjonalt samarbeid 

 • Coop er medlem av International Co-operative Alliance (ICA) – en uavhengig interesseorganisasjon som forener kooperative virksomheter over hele verden. 
 • EuroCoop er forbrukersamvirkenes interesseorganisasjon i Europa med sterke relasjoner inn i EU. Coop er representert i styret, og deltar i Sustainability Policy Task Force. 

Bærekraft i Coop:

Bærekraft i Coop

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn