Til hovedinnhold

Retur av elektriske og elektroniske produkter hos Coop.

Retur av elektriske og elektroniske produkter

Kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og skal IKKE kastes sammen med annet avfall. Alt som går på strøm eller batterier skal derfor samles inn. EE-produkter er merket med overkrysset avfallsbeholder.

Eksempel på EE-avfall: Hvitevarer, datautstyr, TV-apparater, elektroniske leker, mobiltelefoner, hårtørkere, vaffeljern, kaffetraktere, lysrør og sparepærer.

Som medlem i returselskapet RENAS bidrar Coop til innsamling og gjenvinning av mer enn 70.000 tonn EE-avfall hvert år. Avfallet fanges opp gjennom et landsdekkende system av innsamlere og blir behandlet på egne sertifiserte anlegg med strenge krav til sikkerhet, kompetanse, kvalitetssikring, lokaliteter og logistikk. Under behandlingen blir farlige miljøgifter tatt ut og uskadeliggjort, mens materialene blir gjenvunnet og brakt tilbake i kretsløpet. Returordningen reduserer miljøbelastningen ved Coop sin virksomhet og er et av Coop sine bidrag til en mer bærekraftig utvikling.

Gjennom medlemskapet i RENAS ivaretar også Coop sitt produsentansvar i henhold til Avfallsforskriftens kapittel 1. RENAS er landets ledende EE-returselskap, godkjent av Miljødirektoratet og sertifisert i henhold til ISO 14001.

Hvordan returnere EE-Avfall som forbruker

Kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og skal IKKE kastes sammen med annet avfall. Alt som går på strøm eller batterier skal derfor samles inn. EE-produkter er merket med overkrysset avfallsbeholder.

  • Alle Coops butikker tar imot kasserte EE-produkter av samme type som selges i butikken

Det er gratis å levere inn kasserte EE-produkter til butikk.  Som forbruker kan du være trygg på at butikkene sørger for forsvarlig oppbevaring av produktene før de blir hentet av godkjent returselskap.

EE-avfall kan også leveres gratis til alle kommunale avfallsmottak eller til en av RENAS sine 170 innsamlere, se oversikt på http://www.renas.no 

Retur av EE-produkt når du handler i nettbutikk

Om du har handlet i nettbutikkene obs.no eller obsbygg.no kan du også bestille retur av et tilsvarende EE-produkt. Det er i tilfelle gratis frakt for pakker med EE-avfall under 5kg og hvor det lengste målet ikke er større enn 50cm.  Om du ønsker å returnere en pakke som veier mer enn 5 kg og/eller det lengste målet er større enn 50 cm vil det påløpe fraktkostnader. Beløpet tilsvarer fraktkostnad vi normalt tar ved salg for tilsvarende mengde EE-produkter.

Bærekraft i Coop:

Bærekraft i Coop

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn